Radovi na tunelu HE „Dabar“, najznačajnijem objektu sistema „Gornji horizonti“, krenuli su i iz druge napadne tačke, potređeno iz HET-a.Prije nekoliko dana na mjestu ulazne građevine urađeno je finalno ublažavanje iskopa u zoni do prve berme. Nakon toga pristupilo se miniranju i spuštanju na drugu bermu. Veći dio radova izvodiće se u okviru iskopa za izvođenje portala, tunelskog napadnog mjesta iz pravca ulazne građevine. Ovo ujedno predstavlja drugu napadnu tačku pri iskopu glavnog tunela. Metoda koja će se koristiti za iskop tunela jeste „NATM“ (Nova austrijska tunelska metoda).U prethodnom periodu završeni su svi pripremni radovi kao što su eksproprijacija zemljišta, dovod vode i struje za potrebe gradilišta i pristupni putevi čime su se stekli uslovi za početak radova. U zoni ulazne građevine takođe je napravljen i radni plato za pristup ulaznoj građevini kao i za manipulaciju, montažu i remont opreme.
Ulazna građevina se nalazi na lijevoj obali rijeke Zovidolke, na oko tri kilometra udaljenosti od brane „Pošćenje“. Objekat je usječen u padinu koja se u blagom nagibu spušta ka riječnom koritu. Ulazna građevina je orjentisana jugoistok-sjeverozapad u skladu sa pravcem derivacionog tunela koji se pruža u nastavku.
Ulazna građevina je masivna betonska konstrukcija čija je osnovna funkcija zahvatanje vode iz akumulacije Nevesinje i sprovođenje do derivacionog tunela kojim se voda odvodi dalje ka mašinskoj zgradi. Od opreme je predviđeno postavljanje sigurnosnog tablastog zatvarača, čelične rešetke i čistilice. U zoni ulazne građevine se izvode pristupni put i radni plato za manipulaciju, montažu i remont opreme.
Na ovom projektu koji je od istorijskog značaja za čitavu regiju angažovan je veliki broj lokalnog stanovništva. Radovi se izvode po planiranoj dinamici i ranije utvrđenim vremenskim okvirima, saopšteno je iz HET-a (HE Dabar)
Radio Nevesinje