Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, a ne entitetski regulator iz Trebinja, kako to tvrde pojedinci, nadležna je za regulaciju energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa u skladu sa Zakonom o gasu i Zakonom o energetici.


U Regulatornoj komisiji Srni je rečeno da je u sektoru prirodnog gasa trenutno važećih 12 dozvola, od čega je sedam dozvola za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom, te da je u svim dozvolama definisano pravo korisnika dozvole: „korisnik dozvole ima pravo obavljati djelatnost trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom na teritoriji BiH u skladu sa zakonom“.

Oni su pojasnili da ovo pravo proizilazi iz odredbi člana 12. stav /2/ Zakona o energetici: „Energetsku djelatnost snabdijevanja i trgovine električnom energijom ili prirodnim gasom može obavljati pravno lice ili preduzetnik koji posjeduje dozvolu /licencu/ za obavljanje te djelatnosti na području Republike Srpske, odnosno na teritoriji BiH“.

„Ovim su stvoreni uslovi da dozvole izdate od nadležnih tijela u entitetima pokrivaju jedinstven tržišni prostor BiH, kao što je slučaj i na tržištu električne energije. Ne postoje formalno-pravne prepreke da privredna društva iz Federacije BiH obavljaju djelatnost trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom na teritoriji Republike Srpske uz odgovarajuću dozvolu u skladu sa propisima iz Federacije BiH“, naglasili su iz Regulatorne komisije za energetiku Srpske i podsjetili da je ranije, kada nije bio uređen regulatorni okvir, odnosno usljed nedostatka konkurencije, BH Gas snabdijevao prirodnim gasom krajnje kupce u Republici Srpskoj.

Tadašnje rukovodstvo ovog privrednog društva bilo je protivnik zakonodavnog i regulatornog uređenja tržišta prirodnog gasa, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji BiH.

„Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske prva je u regionu uspješno provela sertifikaciju operatera transportnog sistema ‘Gas promet’ a.d. Pale. U postupku sertifikacije ispoštovane su sve zakonom i direktivama propisane procedure, te je pribavljeno i pozitivno mišljenje Sekretarijata Energetske zajednice.

Sertifikacija ‘Gas prometa’ a.d. Pale, uz pozitivno mišljenje Sekretarijata Energetske zajednice, najbolja je potvrda legitimiteta i zakonitosti rada Regulatorne komisije i to je činjenica koju rado ističemo ne samo za nas, već i za Republiku Srpsku i za BiH“, poručili su iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.