draskovic-radnici1.jpg

Kako smo i najavili, radnici kompanije Rodoljuba Draškovića moraju da vrate jubilarnu platu koja im je isplaćena nekoliko dana prije lokalnih izbora.

„Dobrodušno“ Drašković taj iznos odbija u ratama, a prva „rata“ odbijena je od iznosa posljednje plate.

I tako, umjesto bliskim saradnicima,“osveta“ se demonstrira na radnicima. Onima koji se u političke kalkulacije i kombinacije kneza od Hercegovine nisu ni petljali.

Za to vrijeme Rodoljubovi saradnici mirno posmatraju kako zbog njihovih interesa i političkih ambicija ispaštaju radnici i apsolutno ništa ne čine kako bi ih zaštitili.

Gdje su sada da se „bore“ za prava ugroženih radnika?

Pisali smo mnogo puta o knezu od Hercegovine i njegovim raznoraznim istupima, promjenama „strana“, oštrom vokabularu usmjerenom prema onima sa kojima je do juče bio u dobrim odnosima koje je sam prekidao nezadovoljan zbog neispunjenih nerealnih poslovnih želja koje je imao u Trebinju.

Govorili smo i da je mag manipulacija ljudima, ali ovoga puta on je izmanipulisan od strane onih saradnika kojima je vjerovao.

Poraz, očigledno, ne može da podnese , jer je, do sada, u poslovnom dijelu svojih ambicija uvijek uglavnom nizao uspjehe.

I tu je sigurno “majstor svog zanata“. Međutim, politika je nešto drugo i oni koji su ga nagovorili da u tu sferu uđe nisu uradili dobro. Ni njemu, a evo, vidi se sada i prema njegovim postupcima ni radnicima njegove kompanije u Trebinju,

Zato su sada ti saradnici dužni da zaštite radnike, jer su isključivo i jedino oni krivci za ovakvu situaciju,

Pobjede i porazi sastavni su dio života. Snaga i karakter jednog čovjeka ogleda se upravo u tome kako se „nosi“ i sa jednim i sa drugim.

Rodoljub Drašković, knez od Hercegovine, baš zbog svojih poslovnih uspjeha i imidža koji je tako izgradio trebalo bi da se izdigne iznad političkog poraza i sa svojim radnicima nastavi, kako je i najavio, da razvija svoju kompaniju.

A razvijaće je uspješno, ako mu radnici budu zadovoljni.