memorandum.jpg (87 KB)

Forum mladih, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Trebinje, realizuje projekat promovisanja pozitivnih vrijednosti kojim će, u zasebnim aktivnostima, biti uključene lokalne navijačke grupe fudbalskih klubova „Partizan“ i „Crvena Zvezda“.

S tim u vezi, u prostorijama Centra za socijalni rad Trebinje, u odvojenim sastancima, potpisani su memorandumi o saradnji, s namjerom stvaranja uslova za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa za grad Trebinje.

Cilj je da ovim memorandumima Centar za socijalni rad uspostavi saradnju sa ovim navijačkim grupama, te da se realizuju aktivnosti u različitim oblastima.

„U planu je da se mladi članovi 'Grobara' i 'Delija' zasebno uključe u niz događaja koji promovišu pozitivne načine podrške svojim klubovima i lokalnoj zajednici, te kroz različite aktivnosti pokažu neki novi, drugačiji način na koji se mogu 'baviti' klubom“, saopštili su potpisnici memoranduma.

Dodaju da je dosadašnja saradnja ova dva udruženja sa Forumom mladih i Centrom za socijalni rad bila na izuzetno visokom nivou, te da su u prethodnom periodu, u zasebnim akcijama, realizovali niz različitih aktivnosti koje su za cilj imale pomoć lokalnoj zajednici, poput ekoloških akcija, uređenja igrališta i stadiona u Trebinju.

Za naredni period najavljuju i prve konkretne aktivnosti novog projekta, koje će koristiti svim građanima Trebinja.