Bojan Šapurić, potpredsjednik Skupštine Grada Trebinja / DNS/ je istakao da politička partija kojoj pripada neće glasati za kreditno zaduženje Grada.


On je zatražio da se sa dnevnog reda sjednice lokalnog parlamenta povuče tačka o kreditnom zaduženju, što nije prihvaćeno.

Prijedlog odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Trebinja u iznosu do 5 miliona 446 hiljada KM naći će se danas pred trebinjskim odbornicima.

U obrazloženju odluke se predlaže da se grad kreditno zaduži na period od 10 godina, sa fiksnom kamatnom stopom, do 3,20 odsto i grejs periodom od šest mjeseci, kako bi se finansirao nastavak započetih i novih kapitalnih investicija, u skladu sa srednjoročnim planom kapitalnih investicija i smanjenim koncesionim naknadama koje pripadaju Gradu Trebinju na osnovu proizvodnje HET-a, nakon havarije u HE „Dubrovnik“, ali i šteta nastalih u nevremenu u februaru ove godine.

Izvor:Rejting