Predsjednik regionalnog odbora Snage Hercegovine Slobodan Šaraba rekao je da će ova stranka od nadležnog ministra tražiti da se pokrene izmjena Zakona o vodama i da se u Trebinju formira Javna ustanova "Vode Srpske" za slivno područje rijeke Trebišnjice umjesto postojećeg sektora, kako bi se novac koji im pripada i ostajao u ovim opštinama.Šaraba je novinarima rekao da trenutno Bijeljina, gdje je sjedište preduzeća "Vode Srpske", od ukupnih sredstava koje treba da pripadnu Hercegovini "neovlašteno uzima 300.000 KM na godišnjem nivou, odnosno milion i po maraka od 2013. godine kada je formiran sektor za upravljanje slivom rijeke Trebišnjice".
Šaraba smatra da su to ogromna sredstva koja su oduzeta od Hercegovine i koja joj pripadaju, dok Bijeljina neovlašteno ta sredstva zadržava na svom računu, a legitimno je pravo Hercegovine da raspolaže finansijskim sredstvima koja im pripadaju.

"Prema naknadama za vode, Hercegovina godišnje uplaćuje oko dva miliona maraka, a od tih sredstava vraća joj se samo oko 600.000 KM", rekao je Šaraba na konferenciji Regionalnog odbora ove partije, ističući da je to problem kojim se treba pozabaviti.
On dodaje da će već u ponedjeljak, 15. januara, napisati pismo nadležnom ministru i poslanicima sa područja ove regije, od kojih traži da podrže ovu inicijativu.
SRNA