Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da je Savjet ministara na današnjoj sjednici u Sarajevu, bez saglasnosti Saveza za promjene, usvojio set zakona o akcizama u BiH, koji je jedan od uslova za nastavak kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Zvizdić očekuje da će Predstavnički i Dom naroda u što skorije vrijeme održati svoje sjednice i usvojiti ove zakone čime bi bili stečeni uslovi da BiH dobije drugu tranšu kredita MMF-a.
"Ovim su zaokružene sve mjere i stvoreni realni uslovi za realizaciju i implementaciju aranžmana sa MMF-om", istakao je Zvizdić.
On je dodao da će Savjet ministara usvojene nacrte zakona uputiti parlamentu BiH po hitnoj proceduri.
Uz Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim se predviđa povećanje cijena goriva za 15 feninga, usvojeni su i nacrti zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, kojima je predviđeno da se prihodi od povećanih akciza izdvajaju na namjenski podračun za izgradnju puteva i auto-puteva.
Prema Zvizdićevim riječima, kao jedna od mjera za realizaciju aranžmana sa MMF-om usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH i odluka o provođenju mjera iz Pisma namjere sa MMF-om o proširenom aranžmanu koji se tiču institucija BiH.
RTRS