Siniša Maksimović za "Nezavisne": Investicija u Solarni park u Nevesinju 500 miliona evra
Projektovanje i izgradnja Solarnog parka u Nevesinju je naš najznačajniji projekat, kako zbog vrijednosti investicije, još više zbog značaja koji solarni park ovih proizvodnih kapaciteta ima u širem smislu, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine" Siniša Maksimović, direktor kompanije ETMAX iz Banjaluke, koja postoji duže od 10 godina i koja je značajno doprinijela razvoju solarnog sektora u RS.

"Kada se govori o vrijednosti investicije za gradnju kompletnog solarnog parka, instalisane snage 500 MWp, i sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od 725 GWh, a ako uzmemo u obzir i neophodnu infrastrukturu za priključenje na 400 kV prenosnu mrežu, procjenjujemo da će vrijednost investicije sa svim navedenim elementima biti okvirno 500 miliona evra", kazao je Maksimović.

NN: Kolika je ukupna investicija i kako će se finansirati?

MAKSIMOVIĆ: Projektovanje i izgradnja Solarnog parka u Nevesinju je ETMAX-ov najznačajniji projekat, kako zbog vrijednosti investicije, još više zbog značaja koji solarni park ovih proizvodnih kapaciteta ima u širem smislu. Naime, radi se o projektu koji je prije svega strateški i razvojni, i koji u regionalnim i širim okvirima predstavlja značajan iskorak u korištenju OIE. Kada se govori o vrijednosti investicije za gradnju kompletnog solarnog parka, instalisane snage 500 MWp, i sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od 725 GWh, a ako uzmemo u obzir i neophodnu infrastrukturu za priključenje na 400 kV prenosnu mrežu, procjenjujemo da će vrijednost investicije sa svim navedenim elementima biti okvirno 500 miliona evra. Na vrijednost investicije značajno utiču i cijene opreme na tržištu, kao i drugih komponenti, tako da smo prilikom procjene uzeli u obzir i moguća tržišna kretanja za ovaj segment. Investicija će biti finansirana iz kreditnih sredstava. ETMAX je do danas projektovao i izgradio preko 250 fotonaponskih elektrana, što čini portfolio sa više od 60 MW ukupne instalisane snage. Kako je generisanje električne energije iz obnovljivih izvora, a posebno iz solarne energije, sve aktuelnija tema, važno je da postoje naše domaće kompanije koje mogu da realizuju zahtjevne projekte i da kroz stručan pristup pokažu da smo konkurentni u ovoj oblasti.

NN: Koliko će se graditi solarnih elektrana?

MAKSIMOVIĆ: Ukupna instalisana snaga solarnog parka će biti 500 megavata. Strukturu solarnog parka čine jedna elektrana instalisane snage 200 MW, kao i šest elektrana od po 50 megavata. Površina na kojoj će se nalaziti solarni park je u cjelosti na području opštine Nevesinje.

NN: Da li je ovo najveći projekat kompanije ETMAX i da li u regionu postoji veća solarna elektrana?

MAKSIMOVIĆ: Da, jeste, ovo je trenutno naš najvažniji projekat. Značajno je naglasiti da se radi o projektu koji je trenutno jedan od najvećih ovog tipa kod nas, kao i u širem regionu, na šta smo u ETMAX-u posebno ponosni. Naša strateška opredijeljenost i jeste da budemo što više zastupljeni u izgradnji fotonaponskih kapaciteta velike snage, jer takvi objekti osiguravaju maksimalno korištenje obnovljivih izvora energije i samoodrživost u proizvodnji električne energije. Posvećeni smo razvoju sopstvenih proizvodnih kapaciteta, tačnije sopstvenih elektrana, jer pored značajnih iskustava u projektovanju i izgradnji, započinjemo novu razvojnu fazu, u kojoj ćemo primijeniti dosadašnje iskustvo, znanje i reference na najbolji mogući način. Projekat Solarnog parka Nevesinje je praktično rezultat preko decenije rada, sticanja iskustava u projektovanju i izvođenju, te razvoju sopstvenih komponenti za elektrane.

NN: Koji su uslovi koncesije, odnosno koje su obaveze kompanije prema Republici Srpskoj, lokalnoj zajednici itd...

MAKSIMOVIĆ: Za Solarni park Nevesinje koncesiju za gradnju i korištenje nam je dodijelila Vlada RS, na period od 50 godina, što je definisano i kroz potpisani ugovor. Ujedno, ETMAX se obavezao da će po osnovu jednokratne koncesione naknade uplatiti u budžet sedam miliona maraka, što smo takođe realizovali. Rok za projektovanje Solarnog parka Nevesinje je dvije godine, a za izvođenje radova četiri godine. Važno je naglasiti i da će za svaki kilovat električne energije, proizveden u okviru Solarnog parka Nevesinje, Republika Srpska dobiti na ime nadoknade 0,0055 KM na godišnjem nivou. Kada govorimo o obavezama ETMAX-a prema lokalnoj zajednici, uglavnom su obaveze u vidu taksi i koncesionih naknada, ali je važno da u smislu dugoročnog lokalnog razvoja planiramo značajna i dugoročna zapošljavanja, kao i razvoj proizvodnih kapaciteta, koji će biti značajna podrška izgradnji solarnog parka, ali i cjelokupnom radu naše kompanije.

NN: Koliko će ljudi biti angažovano na izgradnji Solarnog parka u Nevesinju i kada bi on mogao biti na mreži?

MAKSIMOVIĆ: Izgradnja Solarnog parka Nevesinje će se odvijati fazno, jer se radi o projektu koji zahtijeva značajno vrijeme za projektni dio, kao i za izvođenje. Kada govorimo o direktno angažovanim ljudima na izgradnji i montaži elektrana u okviru solarnog parka, plan je da se angažuje više od 10 novozaposlenih radnika, s tim da će se značajan dio njih angažovati upravo iz lokalnih zajednica Nevesinja i okoline. Pored izgradnje Solarnog parka Nevesinje, preduzeće planira da realizuje i druge značajne investicije na ovom području, kroz izgradnju proizvodnih kapaciteta, što će osigurati posao za mnogo više novih radnika. Generalno, broj uključenih zaposlenika kompanije u projekat biće daleko veći, jer je za projekat ovog obima neophodno da se uključi kompletan razvojni tim ETMAX-a, inženjeri građevinske, elektro i mašinske struke, arhitekti i ostali zaposlenici, tako da možemo reći da iza ovog projekta stoji zaista značajan broj ljudi, profesionalaca sa brojnim referencama. Očekujemo da će prve elektrane koje budu u sastavu Solarnog parka Nevesinje biti na mreži u narednih pet do šest godina.*