IMG_0131_resized_20230221_101427379.JPG (285 KB)

Skupština grada Trebinja danas je, sa 15 glasova za i 7 protiv usvojila i godišnji plan rada gradonačelnika i gradske uprave Trebinja za 2023. godinu. Uvodne napomene dao je Mirko Ćurić gradonačelnik Trebinja.

Gradonačelnik Ćurić je naveo je da je program rada gradonačelnika i Gradske uprave Trebinja za 2023. godinu dokument u kome su definisani poslovi i zadaci koji su u nadležnosti gradonačelnika i garadske uprave Trebinja na osnovu Ustava, Statuta Grada Trebinja i Zakona, a čijom se realizacijom rješavaju ključna pitanja za dobrobit stanovništva i privrede.

„Aktivnosti koje su definisane u Programu rada su bazirane na važećoj Strategiji razvoja Trebinja za period 2018 – 2027, u okviru koje je definisana vizija, strateški i sektorski ciljevi, kao i konkretni prioriteti, mjere i projekti čija je realizacija će doprinijeti ostvarivanju definisanih ciljeva“, pojasnio je Ćurić.

On je, između ostalog, naveo da je u ovoj godini planirano da se nastavi sa realizacijom uspješnih programa koji imaju za cilj podsticanje razvoja poljoprivrede, turizma i preduzetništva uopšte, otvaranje novih radnih mjesta te proširenje proizvodnih kapaciteta kroz realizaciju različitih podsticaja i programa za koje su sredstva obezbijeđena iz gradskog i republičkog budžeta.

„Bitno je istaći sistemsku podršku razvoju privrede koju na nivou Trebinja pružaju Odjeljenje za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo Služba za lokalni ekonomski razvoj, energetsku efikasnost i investicije, Razvojna agencija Grada Trebinja i Agrarni fond Grada Trebinja“, istakao je gradonačelnik Mirko Ćurić.

"Vrata gradske uprave i naših odjeljenja otvorena su za sve dobronamjerne prijedloge, kako bismo efikasnije radili na dobrobit svih građana, razvijali naš grad, a time i RS. Građani očekuju bolje i više od svih nas zajedno i zato i u gradskoj upravi, javnim ustanovama i preduzećima čiji je Grad Trebinje osnivač prioriteti treba da budu rad, radna klima i radni učinak“, istakao je Ćurić.

Opozicioni odbornici zatražili veću podršku za socijalno ugrožene i boračke kategorije.

Odbornici su ranije, bez rasprave usvojili i izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za period jul-semptebar prošle godine.

IMG_0130_resized_20230221_101350113.JPG (219 KB)

Veljko Buđen novi je odbornik SNSD-a u gradskoj skupštini. Buđen je položio zakletvu na današnjem zasjedanju Skupštine grada. U skupštinu je ušao kao odbornik, nakon što je Milica Ijačić