Skupština Srbije - Foto: RTRS
Skupština Srbije raspravljaće danas o Prijedlogu zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma.

Ovaj zakonski prijedlog jedina je tačka dnevnog reda 13. vanrednog zasjedanja Skupštine Srbije.

Vlada Srbije usvojila je 2. septembra Prijedlog zakona o upotrebi jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma i uputila ga Narodnoj skupštini Srbije na usvajanje.

Ovim zakonskim prijedlogom definisano je ustanovljavanje dodatnih mjera, čiji je cilj njegovanje srpskog jezika, kao i kulturnih i tradicionalnih vrijednosti i šira upotreba ćirilice u javnom životu, s obzirom na njen istorijski, kulturni i identitetski značaj.

Prijedlog zakona, koji je usvojen na prijedlog Ministarstva kulture i informisanja, predviđa obavezujuće i stimulativne mjere za zaštitu ćirilice.

Obavezujuće mjere šire krug subjekata koji su u obavezi da koriste ćiriličko pismo i po ovom zakonu to bi bili svi subjekti koji posluju ili obavljaju djelatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala.

Obaveza upotrebe ćirilice već je predviđena Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama za državne, pokrajinske i lokalne organe vlasti, kao i javna preduzeća i javne službe.

Mjere stimulativne prirode prvenstveno su usmjerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu i odnose se na mogućnost ustanovljavanja poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćirilicu.

Predviđeno je i da kulturne i druge manifestacije, koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava, moraju imati logo ispisan ćirilicom, u skladu sa propisima prema kojima se organizuju.

Planirano je i osnivanje posebnog savjeta Vlade za srpski jezik, koji će sa stručnog stanovišta pratiti i analizirati stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mjera radi zaštite i očuvanja ćirilice kao matičnog pisma, te predlagati preporuke, prijedloge i mjere za unapređenje stanja.

Planirano je da 15. septembra, na Dan srpskog jedinstva, Srbija i Srpska usvoje zakon o zaštiti ćirilice.

I Vlada Republike Srpske utvrdila je 2. septembra u Banjaluci po hitnom postupku Prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, a Narodna skupština Srpske raspravljaće o njemu 15. septembra.