Granični prelaz Bregana, Slovenija - Foto: Index.hr
Slovenačka policija ponovo je, zbog povoljnijih vremenskih prilika na balkanskoj migrantskoj ruti, povećanja broja migranata i organizatora nezakonitih prelazaka granice, pooštrila kontrolu spoljne šengenske granice sa Hrvatskom.

Prema informacijama slovenačkog MUP-a, uz redovne granične patrole, policija će prilikom konrole koristiti i specijalne jedinice i raspoloživa tehnička sredstva.

Policiji će u otkrivanju i sprečavanju ilegalnih migracija, otkrivanju organizatora nezakonitih prelazaka granice i drugog prekograničnog kriminala, pomagati i pripadnici vojske, piše Glas Istre.

U prva tri mjeseca ove godine slovenačka policija zatekla je ukupno 1.108 migranata koji su ilegalno prešli spoljnu šengensku granicu, kao i 126 migranata koji su pokušali izbjeći graničnu kontrolu. Među migrantima prevladavaju državljani Avganistana, Bangladeša i Turske.

Zbog izbjegavanja kontrolnih tačaka za kontrolu epidemije kovida 19, otkriven je i značajan broj državljana Hrvatske, njih 103 koji su nezakonito prešli državnu granicu.

Među najopterećenijim policijskim upravama, gdje je zabilježen najveći broj uhvaćenih migranata, ističu se policijske uprave Koper /603/, Maribor /254/ i Novo Mjesto /114/.

U dosadašnjim akcijama pojačane kontrole granice, uz policijske službenike iz policijskih uprava gdje se sprovodila kontrola učestvovali su i i policajci iz specijalne jedinice policije, ali i vodiči službenih pasa, vazduhoplovna policijska jedinica i operateri dronova.