Aranđelovdan -
 
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Sabor svetog arhangela Mihaila, praznik ustanovljen u prvim vijekovima hrišćanske propovijedi. Praznik, u narodu poznatiji kao Aranđelovdan, krsna je slava mnogih srpskih porodica.

Praznik posvećen arhangelu Mihailu, predvodniku vojske anđela, bestjelesnih sila dobra, koje su učestvovale u stvaranju svijeta, u kome su prisutni kao branitelji čovječanstva od zla i palih anđela, jedna je od najčešćih krsnih slava pravoslavnih Srba.

Sveti arhangel Mihailo, prisutan ne samo u hrišćanstvu već i u drugim monoteističkim religijama, obilježen je crvenim slovom u bogoslužbenom kalendaru SPC.

Prema predanju, arhistratig Mihailo, koji je sabrao vojsku anđela da bi se suprotstavili silama zla palog anđela Lucifera ili Satanaila, uvršćen je u kalendar Hristove crkve u četvrtom vijeku.