429775817_798172632341152_3003168462593552014_n.jpg

U Banjaluci je u toku četvrti Međunarodni sajam turizma koji je okupio više od 150 domaćih i inostranih izlagača. Na sajmu se predstavlaju izlagači iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Kipra, Turske, Grčke i drugih zemalja EU, kao i domaći izlagači, među kojima su Turističke organizacije Republike Srpske i Trebinja.

417519509_791360483023015_4197272066165102100_n.jpg

Turistička organizacija Trebinje uzela je aktivno učešće na ovom sajmu gdje u sklopu zajedničkog promo štanda Republic of Srpska - Visit Srpska zajedno sa kolegama iz ostalih lokalnih turističkih organizacija iz Republike Srpske predstavlja kompletnu turističku ponudu Trebinja.

,,Obzirom da domaćem tržištu uvijek poklanjamo posebnu pažnju nastup će biti iskorišten u svrhu predstavljanja sadržaja koji goste u Trebinju očekuje tokom predstojeće turističke sezone, a pojavljivanje takođe koristimo da proširimo i ojačamo postojeće i uspostavimo nove veze i kontakate sa turističkim subjektima iz čitavog regiona koji prisustvuju sajmu’’ poručuju iz Turističke organizacije Trebinje.

medjunarodni-sajam-turizma-banjaluka.jpg

Marko Radić, rukovodilac sektora za razvoj i promociju Turističke organizacije Republike Srpske, ističe da se radi se o najvažnijem turističkom dogadjaju u Bosni i Hercegovini, samim tim što okuplja preko 400 gostiju iz čitavog regiona.

,,U turizmu nije važno samo ono što imate da ponudite kroz direktnu ponudu na terenu, veoma je važna i kultura dijaloga jer je turizam svojevrstan čin diplomatije i kao takav voli živu komunikaciju i utisak koji se dobija kroz dijalog sa sagovornikom.’’ priča Radić.

1659780903315124.jpg

Republika Srpska nije destinacija masovnih dolazaka, više je interesantna turistima koji teže autentičnoj ponudi i jedinstvenim doživljajima. Kultura, tradicija i običaji našeg naroda su kreirali identitet našeg čovjeka kojeg krasi srdaćnost i domaćinski pristup gostu, što je veoma važan segment onoga što predstavljamo, jer na turiste gledamo kao na prijatelje koje odavno nismo vidjeli, a takav, neformalan pristup turisti vole jer ih izoluje iz svakodnevnice posla, obaveza i visokih očekivanja.

,,Republika Srpska mora da se okrene našem čovjeku, selu, proizvodnji domaće hrane koja ce kroz raznovrsnu ponudu doživljaja i iskustva koju kreiramo biti jedan od najvažnijih aduta u privlačenju turista.’’ naglašava Radić.

Prema njegovim riječima, Trebinje se posljednjih godina pozicioniralo kao regionalni lider i mjesto koje kreira trendove u turizmu kada je ponuda Republike Srpske u pitanju.

,,Ono što sada Trebinje treba raditi jeste da podiže standard usluge u gradu, a da se ponuda polako počne prilagodjavati standardima održivog razvoja, kao što su optimalno korištenje prirodnih resursa uz očuvanje ekoloških procesa i prirodne baštine, poštovanje društvenih i kulturnih vrijednosti zajednice, uz međukulturalno razumijevanje i toleranciju, do unapređenja ekonomskih i socijalnih prilika unutar zajednice, odnosno konstantnog rada na zadovoljstvu i kvalitetu života lokalnog stanovništva ‘’ objašnjava Radić.

Radić poručuje da gledajući destinacije u Sloveniji i njihov razvoj i pristup turizmu, može se naći niz primjera koji su prihvatljivi za naredne korake u razvoju Trebinja kao turističke destinacije. Pažnju koju Trebinje dobija kroz nagrade asocijacije Green Destination jasno odredjuju pravac kojim bi trebalo ići.