Dionica autoputa od Mateševa do Andrijevice biće duga oko 23,5 kilometara, što je 13,9 odsto ukupne dužine autoputa Bar–Boljare.

Najvećim dijelom protezaće se kroz brdski region, uz prilagođavanje uspona i padova, a projektovana brzina kretanja na ovoj dionici je 100 km/h.

To, kako prenosi portal RTCG, stoji u zahtevu za davanje saglasnosti na Elaborat procene uticaja na životnu sredinu koji je Ministarstvo kapitalnih investicija podnijelo Agenciji za zaštitu životne sredine. Elaborat je na javnom uvidu bio do juče.

Lokacija izgradnje ove dionice administrativno pripada opštinama Kolašin i Andrijevica. Reč je o dvojnom kolovozu sa četiri trake, a kako se navodi u dokumentu, auto-put je projektovan kao dva odvojena putna pravca koji se uglavnom pružaju kroz brdske predjele.

Početna tačka je poslije petlje Mateševo i tunela dugačkog 555 metara, koji je već izgrađen i pripada deonici Smokovac-Mateševo. Kraj istraživačke oblasti je kod rijeke Kraštice, pritoke Lima, u blizini Andrijevice.

“Buduća dionica autoputa počinje kod Mateševa, na nadmorskoj visini oko 1.000 metara, a zatim ide dolinom Drcke, pritoke rijeke Tare. Od Mateševa pa dalje uzvodno dolinom rijeke Drcke teren se uzdiže sve do Trešnjevika, odnosno do kote od 1.686 m. Autoput dalje ide tunelom kroz Trešnjevik i ulazi u dolinu reke Kraštice, pritoke Lima”, piše u dokumentu.

Na ovoj dionici biće izgrađena 34 mosta, podvožnjaka, nadvožnjaka, jedan dvostruki tunel, sandučasti i kružni propusti na auto-putu, baza za održavanje auto-puta, naplatne stanice…

Predviđena je izgradnja jednog odmorišta sa benzinskom i servisnom stanicom, dva motela u Mateševu i Andrijevici, obostrane benzinske stanice u Andrijevici.

Na kraju dionice je petlja Andrijevica. Petlja je projektovana da se gradi u tri faze. U prvoj fazi predložena je izlazna traka na km 21+220 koja povezuje projektovani auto-put sa postojećom putnom mrežom koja obezbjeđuje prostor za bazu za održavanje, kontrolne i upravljačke objekte i naplatnu stanicu.

U ovoj fazi, navodi se, podrazumijevano je da će se u tom trenutku auto-put Bar-Boljare završiti u toj tački.

U drugoj fazi pretpostavlja se da će biti izgrađene preostale deonice auto-puta Bar-Boljare, a petlja autoputa će obezbijediti vezu između auto-puta i postojeće lokalne putne mreže.

U poslednjoj fazi predložena je petlja koja povezuje buduću sekciju (Andrijevica–Berane) autoputa Bar-Boljare sa (budućim) ogrankom ka Peći. Predložena vrsta petlje je prikladna za povezivanje dva auto-puta. Predloženo rješenje omogućava izgradnju svih povezanih funkcionalnih objekata sa finalnim rješenjem.

Podsjećaju da je iz Ministarstva kapitalnih investicija nedavno za podgoričke Vijesti rečeo da izrada glavnog projekta za drugu dionicu auto-puta od Mateševa do Andrijevice još nije počela, te da nemaju jasan odgovor kada će taj dokument biti gotov. Ipak, poručili su da ako sve bude teklo po planu, raspisivanje tendera za izvođenje radova za nastavak gradnje biće u 2025. godini.