IMG_2347_resized_20230602_120046323.JPG (253 KB)

U prostorijama Grade uprave Trebinje danas je održana sjednica Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja na kome je usvojen plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru na području grada Trebinja u 2023. godini.

Govoreći o zaključcima sa sjednice Foruma, Miljan Tomašević, samostalni stručni saradnik u Civilnoj zaštiti Trebinje je rekao da je neophodno što prije formirati operativne grupe koja će očistiti područja u blizini grada koja bi mogla biti zahvaćena požarom, srediti protivpožarni pojas i urediti prilazne puteve do tih područja.

“Tu prije svega mislimo na područje hercegovačke Gračanice, iznad Gučine i Geljevog mosta”, kaže Tomašević.

Prema njegovim riječima odgovorni subjekti – nosioci zaštite od požara, potrebno je da pravovremeno planiraju, organizuju i provode propisane preventivne mjere zaštite od požara kao i nadzor nad provođenjem tih mjera na svim mjestima i prostorima koji mogu biti ugroženi požarom.

“Bilo je riječi i o materijalno-tehničkoj opremljenosti povjerenika koji će prvi reagovati u slučaju požara ali i uticati na ljude koji žive u blizini šuma i šumskog zemljišta ili koriste šumu, ukazati im na odgovorno ponašanje sa aspekta požara u šumama i na otvorenim prostorima, te upozoriti na sankcije za izvršioce podmetanja požara koje su decidno definisane Krivičnim zakonom Republike Srpske”, ističe Tomašević.

Na današnjoj sjednici usvojen je i plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od poplava na području grada Trebinja.