U galeriji Kulturnog centra Trebinje sinoć je otvorena izložba radova studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu „Krš i pitomine Mediterana – Revitalizacija starog jezgra Trebinja“.arhitektura-studenti.jpg

Na panoima i posredstvom maketa predstavljeni su radovi 17 studenata četvrte godine, koji su se u prethodnoj akademskoj godini opredijelili da prihvate ovaj zadatak i arhitektonski osmisle moguće intervencije na starom gradskom jezgru Trebinja.studenti-tb.jpg

Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Vladan Đokić istakao je da su radovi tematski raspoređeni u dvije grupe – rješenja koja se odnose na Stari grad, te ona koja se bave starom zanatskom čaršijom u Kršu.

„Ovdje možete da vidite kako su studenti reagovali, kakve su njihove ideje i šta oni misle na koji bi se način ovaj grad u budućnosti mogao da transformiše u nekom boljem smislu, a čime bi dodatno unaprijedio svoj već prepoznatljivi kulturni identitet“, rekao je Đokić. Istakao je odličnu saradnju sa predstavnicima gradske vlasti i svima koji su učestvovali u ovom projektu.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da skoro desetogodišnja saradnja sa Arhitektonskim fakultetom ima veliki značaj za sve u Trebinju.

"Studenti su imali slobodu da predstave ono što zamišljaja, bez bilo kakvih barijera. Sada je na nama da vidimo šta je izvodljivo i šta može da se primjeni u praksi", naveo je Ćurić.

On je istakao da će grad i u narednom periodu da pruža podršku ovakvim i sličnim aktivnostima.atudenti-arhitektura.jpg

„Entuzijazam, energija i volja sa kojima su se studenti bavili ovom temom pokazuju koliko je Trebinje zaista inspirativno. Trebinje kao takvo treba čuvati i na Trebinju kao takvom - treba raditi“, rekao je sinoć docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu Vladimir Parežanin.

Bilo mu je, kaže, jednostavno da bude urednik izložbe „u kojoj su se susrele dvije želje i dvije velike ambicije“.

„Prije svega, Grada Trebinja - da nam ponudi akutne tačke za operativni rad, a nakon toga i Arhitektonskog fakulteta – da teme ovog grada uključi u svoj plan i program“, istakao je Parežanin.

Energija i znanje sa visokoškolskih ustanova beogradskog univerziteta podrška su na koje Grad Trebinje i ubuduće računa u naporima da razvija svoje resurse i unapređuje perspektive – poručio je, otvarajući izložbu, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja Marko Rikalo.studenti-grad.jpg

„Ponosan sam što je ovih 17 mladih ljudi iz raznih krajeva našeg regiona došlo u Trebinje, boravilo ovdje sedam dana, više mjeseci radilo na zaista sjajnom programu - i najposle nam donijeli fantastične ideje“, istakao je Rikalo.