Od 28.239 stanovnika u Trebinju, najviše je njih starosne dobi od 55 do 59 godina, dok su 273 osobe ili 0,93 odsto upisane kao nepismene što je značajno manje od republičkog prosjeka koji je u Srpskoj 3,3 odsto.Prema podacima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj iz 2013. godini, koje je objavio Zavod za statistiku Republike Srpske, Trebinjke su brojnije i ima ih 14.479, dok je muškaraca 13.760.
U gradu je nastanjeno 22.987 stanovnika, dok prigradska i seoska naseljena mjesta broje ukupno 5.252 lica.
Najbrojnija naseljena mjesta izvan grada su Pridvorci sa 632 stanovnika, Donje Čičevo sa 497 i Lastva sa 368 stanovnika.
Poražavajući podaci su da u Begović kuli, Vlasačama, Petrovićima, Poljicu u Petrovim polju, Uvjeći i Ljubomirskoj šćenici žive samo po dva stanovnika, dok Diklići, Lomači, Šarani i Baonine – imaju tek po jednog žitelja.

Podaci popisa govore da je u Trebinju 3.262 građana sa visokom stručnom spremom, a 1.442 sa višom školom.
Prema službenom popisu u Trebinju je 7.926 zaposlenih, 7.322 penzionera, dok je 4.098 građana nezaposleno, od kojih je 1.766 bez radnog iskustva.
Nacionalna struktura pokazuje da u Trebinju živi 26.484 Srba, 863 Bošnjaka, 295 Hrvata, dok je 398 građana iz reda ostalih nacionalnih pripadnosti.
SRNA