20230717165201_780834-1.jpg (154 KB)

U Trebinje je stiglo deset polupodzemnih kontejnera kapaciteta pet kubnih metara, od kojih su neki već postavljeni, a neki će uskoro biti postavljeni u urbanom dijelu grada, tamo gdje su najpotrebniji i gdje je najbolji teren za manevrisanje vozilom koje će ih prazniti.

Kontejneri bi već bili svi postavljeni, ali je u kvaru vozilo za njihovo pražnjenje, koje će uskoro biti ponovo u funkciji, a oni su, zajedno sa opremom za održavanje gradskog zelenila i bešumnim duvačima za čišćenje ulica, nabaljeni iz prekograničnog projekta sa  Nikšićem i iskorišteni su na najbolji mogući način jer ni pražnjenje kontejnera ni čišćenje ulica neće praviti buku.

Direktor "Komunalnog" Milan Mandrapa pojašnjava da su ranije imali dosta pritužbi turista, kojima su motorne duvalice i ručno pražnjenje kontejnera pravili veliku buku u toku turističke sezone.

"Na taj smo način riješili buku koja se morala stvarati upravo onda kada turisti žele da spavaju, u ranim jutarnjim satima, mada na takav način želimo riješiti i problem odvoza smeća u prigradskim sredinama gdje se izdaje i veliki broj privatnih apartmana, ali su tamo i ulice dosta uske, pa je ovakvim vozilima nemoguće manevrisati", kaže Mandrapa.

On, međutim, napominje da im najveći problem predstavlja nesavjesno odlaganje kabastog otpada na mjesta koja za to nisu predviđena, ali se nesavjesno odlaže i biootpad, poput trave i granja koje pojedinci prilikom čišćenja svojih bašta samo pobacaju u kontejnere za kućno smeće i time ih bukvalno zatrpaju, umjesto da, ako je potrebno, usitne grane i pokupe ih zajedno sa travom u vreće koje se ostavljaju zavezane pored kontejnera i komunalci će ih povesti.

"Mi smo možda i jedino komunalno preduzeće u BiH koje kabasti otpad odvozi besplatno, a dovoljno je samo da nas ljudi pozovu, dogovore se o terminu i mi dođemo to da povezemo, dok kod građevinskog otpada mi dovezemo i kontejner ili vozilo koje se napuni i  odvozimo šut", dodaje Mandrapa.

Zbog rješavanja ovih problema na pojedinim mjestima komunalci su postavili i video-nadzor, zajedno sa upozorenjem na kome stoji kakva se vrsta otpada može bacati na odlagališta, ali se pojedini ljudi jednostavno ne mogu riješiti loših navika da u otvorene kontejnere bacaju ono smeće koje je za zatvorene, pa su česte slike da je zatvoreni poluprazan, a otvoreni prepun otpada koji kasnije razvlače psi i mačke i stvara se dodatni nered.

"Takve stvari u dobroj mjeri rješava i komunalna policija, ali je najbolje djelovati video-nadzorom, da se na licu mjesta vidi ko to i kako radi, pa ih adekvatno kazniti, ali se i kultura brige o otpadu u posljednje vrijeme mijenja u smislu da se vodi više računa o posudama za otpad, a ljudi često zovu ako su one prepune ili je okolni prostor mnogo zaprljan", dodaje Mandrapa.