IMG-047f8fb20413566a37bbb095d0ded9b0-V.jpg

Hidroelektrane na Trebišnjici, kao i svake godine, stipendiraju 100 studenata iz Republike Srpske. Danas je u prostorijama HET- a zaključen ugovor sa 100 stipendista.

Stipendije se dodjeljuju 10 mjeseci u iznosu od 150,00 KM.

IMG-6a74b8698a79a7e33819a0d02893c26d-V.jpg

Na konkurs za 2020/21 godinu prijavilo se 165 studenata, od kojih je kvalifikovano 122.

Stipendije koje dodjeljuje HET, na prvom mjestu, su socijalnog karaktera.

Kvalifikacija studenata vrši se u više kategorija, kao što su: opšti uspjeh u toku školovanja, materijalno stanje domaćinstva, djeca poginulih boraca i žrtava rata...

IMG-0ceffcbc380384de83d0446e15e6bc74-V.jpg