Subvencije koje Gradska uprava Trebinje dodjeljuje učenicima iz ruralnih područja urodile su plodom, pa su i u narednoj školskoj godini zadržane sve četiri seoske osnovne škole, sa 90 učenika.


Toliko ih je, prema podacima iz matičnog ureda, nekada bilo samo u jednoj od nekadašnjih oko pedeset seoskih škola u Trebinju, ali, s obzirom na to da su sela opustjela i da u njima živi uglavnom starije stanovništvo, uspjeh je bilo zadržati i postojeće stanje, tvrde direktori dvije gradske osnovne škole kojima pripadaju područna odjeljenja.

"Postignut je veliki uspjeh ovim subvencijama, jer, primjera radi, bilo je godina da nismo imali nijednog upisanog učenika u prvi razred u školi u Dražinom Dolu, a ove godine imamo njih petoro, u područnoj školi Lastva smo prošle godine imali samo jedno dijete, a ove godine ih je takođe petoro, tako da se broj djece ne smanjuje i to je dobro", kaže Darko Jegdić, direktor Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj", kojoj, osim ove dvije škole, pripada i škola u selu Ljubomir.

Napominjući da u Ljubomiru, gdje se odvija nastava od prvog do petog razreda, školu pohađa šestoro đaka, od čega je sada upisano dvoje prvačića, on dodaje da se i u Dražinom Dolu odvija nastava samo za prvih pet razreda i da je tamo sada devet učenika, dok je u Lastvi devetorazredna škola i tamo nastavu pohađa 30 učenika.

Najveći broj đaka zadržao se ipak u područnoj školi u Petrovom Polju, gdje, prema riječima Aleksandra Vukanovića, direktora OŠ "Vuk Karadžić", kojoj pripada ova škola, u odjeljenjima od prvog do devetog razreda nastavu pohađa 45 učenika.

"Iako smo svi svjesni da se nepovratno izgubilo ono vrijeme kada je u seoskim regijama bilo pedeset škola, jer se decenijama ruralno stanovništvo slivalo u grad i tu ostajalo, obrazujući se najprije u gimnaziji ili za radnička zanimanja i nalazeći zaposlenje u industriji, ono što sada možemo je zadržati i eventualno povećati broj ruralnog stanovništva, ne samo zbog toga da nam škole ne opuste, već i zato da nam ne opuste i sela, naročito ove regije gdje su se još održale ove četiri škole i gdje se život, uz malo više truda, može odvijati kao i u gradu", kaže Vukanović, pozdravljajući ideju da se đaci u ruralnim školama subvencionišu, ali da zaista i ostaju u seoskim školama.

U Gradskoj upravi Trebinje kažu da se sa ovim programom i ubuduće nastavlja, upravo s ciljem da se djeci sa sela osmisli društveni život kao i onoj u gradu, pa se novac koji dobiju može iskoristiti za odlazak u grad, gdje bi upražnjavali sve društveno-sportske aktivnosti kao i djeca i omladina iz grada.

Gradonačelnik Mirko Ćurić pojašnjava da u Gradskoj upravi još sagledavaju mogućnosti pružanja benefita toj djeci i način da se što više omladine zadrži na selu, jer bez razvijenog sela, kako dodaje, nema ni adekvatnog razvoja grada.