HE Dabar.jpg

Sud Bosne i Hercegovine donio je konačnu Presudu po tužbi kinesko-slovenačkog Konzorcijuma „CNEEC-RIKO“ u vezi sa postupkom javne nabavke „Finansiranje i izgradnja objekata HE Dabar“, čime je praktično deblokirana konačna realizacija trenutno najveće investicije u Republici Srpskoj.

Navedenom Presudom Sud BiH je odbio tužbu kao neosnovanu, istovremeno potvrđujući stavove rukovodstava „HE „Dabar“, MH „ERS“-a i ZP „HET“-a da je prilikom sprovođenja ove javne nabavke i izborom najpovoljnijeg ponuđača za finansiranje i izgradnju pomenute hidroelektrane, u potpunosti ispoštovana zakonska procedura.

Inače, pomenuti Konzorcijum je 2019. godine pokrenuo upravni spor protiv Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine tražeći da se usvoji njihova žalba i poništi čitav postupak ove javne nabavke, što bi zasigurno dodatno otežalo sam postupak izgradnje jednog od najznačajnijih hidro-energetskih objekata u regionu.

U Upravi HE „Dabar“ nikada nije ni postojala sumnja u ovakav ishod sudskog postupka niti u zakonitost provođenja pomenute javne nabavke, te je od podnošenja navedene tužbe bilo vidljivo da je tužba neosnovana, što je potvrđeno i samom Presudom kojom je utvrđeno da podnosilac tužbe nije imao (pravni interes) nije postojao pravni osnov za poništenje predmetnog postupka javne nabavke- rečeno je iz Uprave HE Dabar portalu TrebinjeDanas.

U ovoj hidroelektrani se stoga opravdano pitaju šta je zaista bio cilj tužbenog zahtjeva kojim je podnosilac tužbe zahtijevao poništenje postupka javne nabavke iako nije ostvarivao uslove ni da konkuriše na istom.

Ako je nekome bio cilj da se poništenjem postupka javne nabavke, bez zakonske osnovanosti, izgradnja HE “Dabar” još više oduži, ili možda potpuno onemogući nije uspio u tome- kažu nadležni.

Kako ističu u Upravi ove hidroelektrane koja je u 100% vlasništvu Hidroelektrana na Trebišnjici a.d.Trebinje, tokom realizacije projekta Društvo je nailazilo na različte probleme koji su uticali na ranije utvrđenu dinamiku realizacije projekta, a svakako su poseban problem predstavljali sporovi kojima je ranije zahtijevano poništenje ekološke dozvole i ovaj, kojim je osporavan postupak javne nabavke.

Donošenje presude kojom Sud BiH odbacuje tužbu je samo još jedna potvrda ispravnosti ranijih odluka organa ovog Društva koje je u ovaj Projekat je do sada uložilo oko 130,000,000 KM- ppručuju iz Uprave HE Dabar.

U skladu sa rješenjima Prvobranilaštva Republike Srpske nastavlja se isplata naknade za eksproprisano zemljište u zoni buduće hidroakumulacije “Nevesinje“ . Samo u 2021. godini, za tu namjenu, izdvojeno je više od 4 miliona maraka.

Resornom Ministarstvu upućen je zahtjev za dopunu Odluke o utvrđivanju opšteg interesa sa ciljem pokretanja postupka eksproprijacije zemljišta za odvodni kanal kroz Dabarsko polje kao i inicijativa za izmještanje dijela regionalnog puta Berkovići-Krivača kako bi se trajno riješilo pitanje sigurnosti svih putnika na ovoj putnoj komunikaciji.

Paralelno sa navedenim, nakon završene eksproprijacije i riješenih imovinsko pravnih odnosa u zonama objekata, pokrenuti su postupci za pribavljanje građevinskih dozvola za preostale objekte HE Dabar.

Kada je riječ o radovima na dovodnom tunelu izvršen je iskop u dužini od oko 10.800 metara. Trenutno se izvode pripremni radovi na montaži dvije metalne, klizne oplate namijenjene za izradu sekundarne obloge te iskop preostalih 1.400 metara najzahtijevnije dionicesa visinom nadsloja manjom od 25 metara.

Uprava HE “Dabar” će i dalje, zajedno sa MH “ERS”- om i ZP “HET”a.d.Trebinje ulagati maksimalne napore, znanje i svu raspoloživu energiju kako bi HE “Dabar”u ugovorenom roku počeo da proizvodi prve kilovate električne energije- poručuju nadležni.