trebinje-unifikacija-reklama.jpg (223 KB)

Trebinje je krenulo u projekat unifikacije reklamnih i drugih javnih oznaka na području grada, koje obuhvataju - znakove turističke signalizacije, reklamna tijela na radnjama i table za označavanje ulica i kućnih brojeva.

Postojeće „šarenilo“ reklama i tabli, koje nerijetko narušava izgled grada, biće zamijenjeno ovim vizuelnim sadržajima – autentičnog, ambijentalno primjerenijeg a standardizovanog dizajna.

Kao prvi potez, Gradska uprava je raspisala konkurs za izradu idejnog rješenja, koji će biti otvoren tri mjeseca kako bi zainteresovani dizajneri imali dovoljno vremena da osmisle i ponude kvalitetne prijedloge.

Osim što će biti standardizovani, natpisi na tablama biće i autentično trebinjski jer je konkursom predviđeno i dizajniranje posebne vrste slovnih karaktera za javne oznake, a za šta je kao obrazac odabran rukopis najznamenitijeg Trebinjca - pjesnika Jovana Dučića, iz njegovih originalnih bilješki.

Ovo će biti još jedan način da se grad oduži pjesniku koji je cijeli svoj život nastojao da podigne nivo urbaniteta u svojoj rodnoj varošici i koji je svojim poklonima uveliko zaslužan za današnji izgled užeg gradskog jezgra.

U nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje napominju da je projekat unifikacije javnih oznaka i svojevrsna obaveza grada prema vlastitom kulturno-istorijskom i arhitektonskom nasljeđu, koji će pritom donijeti značajnu promjenu - jer su upravo detalji poput ovog često ključni element u kreiranju karaktera nekog prostora.

Tim prije što je istorijsko gradsko područje Trebinja proglašeno nacionalnim spomenikom BiH a jedna od mjera zaštite glasi da reklamna tijela, oglasi i druge javne oznake trebaju biti prilagođeni karakteru ambijenta i postavljeni na način da neće ugroziti vizure i zaklanjati objekte.

„Projektom su obuhvaćeni znakovi turističke signalizacije, reklamna tijela, označne table ulica i kućnih brojeva. Cilj izrade idejnog rješenja jeste svojevrsna standardizacija ovih vizuelnih elemenata. Konkursom se predviđa i digitalizacija rukopisa uglednog pjesnika Jovana Dučića, na bazi originalnih rukopisa, koji bi bio autentičan element na svim predmetnim objektima - i svojevrstan zaštitni znak u stvaranju jednog novog vizuelnog identiteta našega grada. Takođe, Grad Trebinje želi da na ovaj originalan način promoviše i upotrebu ćiriličnog pisma“, pojašnjava za Radio Trebinje Slađana Prcović iz Odjeljenja za prostorno uređenje.

Predložena idejna rješenja moraju da sadrže sve elemente – od dizajna fonta i piktograma za reklamna tijela radnji, preko izgleda javnih oznaka i specifikacije materijala od kojih su građene, do načina na koji će biti pričvršćene na objekte.

Standardizovanje predviđa i tri različita tipa javnih oznaka, prema kulturno-istorijskim specifičnostima prostornih cjelina na kojima će se nalaziti.

„U Trebinju se na prvi pogled jasno izdvajaju prostorne cjeline različitih arhitektonskih izraza, koje smo programom konkursa razvrstali u tri cjeline ili zone. To su: prostorna cjelina iz turskog perioda, koju čini uglavnom prostor unutar zidina Starog grada, zatim, ona iz austrougarskog perioda, koju čine javne površine i većina javnih objekata u centralnoj zoni, te prostorna cjelina ostalog urbanog područja, uglavnom sa naseljima nastalim nakon Drugog svjetskog rata. Glavni postavljeni zadatak je da rješenja moraju biti prepoznatljiva i prihvaćena od strane građana i posjetilaca sa aspekta kulturno-istorijske specifičnosti samog mjesta. Dakle, obaveza učesnika konkursa je poštovanje ambijentalnog karaktera i sagledavanje planiranih rješenja u širem kontekstu“, napominje Prcović.

U početnoj fazi projektom bi bile obuhvaćene uže gradske zone. Takođe, vodiće se računa i o tome da se vlasnicima radnji obezbijedi dovoljno vremena za zamjenu svojih reklamnih tijela, iznađu i načini subvecionisanja troškova zamjene, te da usvojena rješenja budu funkcionalna i u pogledu njihovih reklamnih potreba.

„Za sugrađane koje bi eventualno mogla zabrinuti ova ideja, a ovdje prvenstveno mislim na vlasnike prostora koji imaju potrebu za isticanjem brendiranih logotipa u okviru svojih reklamnih tijela – moram napomenuti da smo konkursom predvidjeli obavezu usklađivanja prostora za brendirani logotip sa kompozicijom kompletnog dizajna reklamnog tijela. To će možda biti i najveći izazov kod izrade rješenja. Takođe, pažljivo će biti osmišljeni i mogući načini subvencionisanja izrade i zamjene reklamnih tijela, kako bi teret troškova za fizička i pravna lica bio manji, a realizacija ideje što uspješnija“, istakla je Prcović.