"Svislajon industrija alata Trebinje" je u posljednje dvije godine poslovala pozitivno, ostvaruje dobit, nema kreditnih zaduženja, a u posljednjih pet godina uredno izmiruje obaveze prema zemlji, dobavljačima i zaposlenima, rekla je danas u Trebinju direktor preduzeća Branka Ratković.Sumirajući poslovne rezultate ovog preduzeća Ratkovićeva je novinarima rekla da imaju dovoljno zaključenog posla za cijelu godinu, koji će sa 500 zaposlenih na vrijeme odraditi, te da su optimisti i za naredne godine, kako u poslovnom smislu, tako i po pitanju novih zapošljavanja.
Ratkovićeva je podsjetila da je od momenta privatizacije Industrije alata Trebinje Poslovni sistem "Svislajon Takovo" prema ugovoru o privatizaciji investirao 18.613.513 KM, kupio i platio imovinu koja je bila van funkcije u vrijednosti od 18.640.253 KM, odnosno da je poslovni sistem "Svislajon Takovo" ukupno u IAT investirao 37.253.766,30 KM.
"IAT je od uplaćenih sredstava od Poslovnog sistema `Svislajon Takovo` i iz sredstava iz redovnog poslovanja uplatio u budžet Republike Srpske po osnovu poreza i doprinosa više od 25,5 miliona KM od čega 5.499.685 KM po osnovu povezivanja radnog staža radnicima da bi im se omogućilo pravo na penziju", rekla je Ratkovićeva i dodala da je u lokalnu zajednicu uplaćeno više od 650.000 KM.
Ona je napomenula da su izmirena sva dugovanja prema "Elektroprivredi" od 10.723.837 KM, obaveze prema dobavljačima, te obezbijeđen obrtni kapital za uspješno poslovanje u vrijednosti 8.800.000 KM.

Ratkovićeva je dodala da su sve nekretnine plaćene bar tri puta više nego što je njihova tržišna vrijednost, napominjući da za sve uplate postoji vjerodostojna finansijsko–računovodstvena evidencija.
Na vandrednoj sjednici Skupštine akcionara "Svislajon grup" Novi Sad, čiji je vlasnik Rodoljub Drašković, nedavno je odlučeno da ovo preduzeće Republici Srpskoj bez naknade pokloni svoje akcije u Privrednom društvu "Svislajon industrija alata" Trebinje.
Kao razlog su naveli da se često u medijima pominje da je Drašković i Poslovni sistem "Svislajon Takovo" najveći dužnik u Republici Srpskoj po osnovu poreza i doprinosa "čime se ruši ugled poslovnog sistema".
SRNA