Tokom čitave 2019. godine nastavljeni su intenzivni radovi na iskopu dovodnog tunela za buduću hidroelektranu Dabar u hidrotehničkom sistemu Gornji horizinti. Do sada je probijeno nešto preko osam kilometara od projektovanih 12.125 metara.

tunel-hedabar.jpg

Radovi su dobro napredovali, tako da je već sada izvjesno da bi probijanje od Zovog Dola do Vodostana moglo biti završeno u maju ove godine. Paralelno se radi i ulazna građevina kada to vremenski uslovi dozvoljavaju, s tim da će ostati zaštitni čep koji treba da spriječi prodor vode u tunel.

− Za pripremne radove, prisupne puteve, proces eksproprijacije i izgradnju tunela „Hidroelektrane na Trebišnjici“ su uložile preko 110 miliona maraka vlastitih sredstava − kaže izvršni direktor HET-a za proizvodnju i tehničke poslove Ilija Tamindžija.

Podsjeća da je u toku proces javne nabavke za finansiranje i izgradnju preostalih objekata HE „Dabar“ − brane „Pošćenje“ i akumulacije Nevesinje, vodostana i cjevovoda pod pritiskom, mašinske zgrade i razvodnog postrojenja.
Firma koja bude izabrana za najpovoljnijeg ponuđača radiće na projektovanju, proizvodnji, isporuci, instalaciji, ispitivanju i puštanju u pogon kompletne opreme neophodne za pretvaranje raspoložive vode u električnu energiju.

Gradiće se i kanal kroz Dabarsko polje, kao i proširenje tunela Dabarsko polje – Fatničko polje i dalekovod 220 kV.
Tamindžija očekuje da će već tokom januara biti završen proces ugovaranja za HE „Dabar“, a nakon toga biće raspisan i tender za izgradnju HE „Bileća“.
− Proces ugovaranja ostalih objekata trebalo je da bude završen u prvoj polovini 2019. godine, ali je zbog žalbe, a potom i tužbe jednog od ponuđača koji nije ispunjavao uslove izgubljeno osam mjeseci − kaže Tamindžija. Prema njegovim riječima, puštanjem u rad ove dvije hidroelektrane bilans „HE na Trebišnjici“ povećaće se za 50 odsto, a za isti procenat opštine Bileća i Nevesinje i grad Trebinje mogu računati na povećanje naknade za potopljeno zemljište.

Elektroprivreda RS je obezbijedila finansijsku konstrukciju i za vjetropark Hrgud koji će biti instalisane snage 50 megavata. Slijedi procedura izbora izvođača radova i očekuje se da ovaj energetski objekat bude na mreži 2023. godine.
Tamindžija smatra da će na osnovu benefita iz ovih velikih projekta opštine Nevesinje i Berkovići iz kategorije nerazvijenih preći u razvijene lokalne zajednice Republike Srpske.
Tamindžija podsjeća da je HET u 2019. godini i van energetskog sektora pružao pomoć opštini Nevesinje.
– Pomagali smo uređenje putne infrastrukture, postavljanje rasvjete, uređenje gradskih ulica i podržavali kulturu, sport i humanitarne aktivnosti – kaže Tamindžija.