’ Hidroelektrane na Trebišnjici’ trenutno finansiraju brojne, kapitalne projekte u Hercegovini. Najznačajniji je HE ’ Dabar’ , glavni objekat u sistemu ’ Gornji horizonti’ . Zahvaljujući povoljnoj hidrološkoj situaciji u ovom preduzeću očekuju dobre rezultate, preciznije najveći prihod u istoriji.