Hidroelektrane na Trebišnjici finansiraju čitav niz projekata na području grada. Radi se o kapitalnim investicijama, koje će dugoročno sigurno biti od velikog značaja. Iz menadžmenta preduzeća kažu da trenutno na području grada imaju 20 000 000 KM potpisanih ugovora.

HERCEG TV