D96DD6EE-84D4-4B0B-BBDA-E3611DE06572.jpeg
Osnovni sud u Prnjavoru pravosnažno je kaznio benzinsku pumpu ”Dujaković kompani” iz Šarinaca kod Prnjavora sa 40.000 KM, a direktora i vlasnika te firme Ognjena Dujakovića sa 10.000 KM jer su građanima točili gorivo lošeg kvaliteta!

U rješenju, koje je pravosnažno potvrdio Okružni sud u Banjaluci, navodi se da su ”Dujaković kompani” i njegov direktor u septembru 2022. godine u promet stavili dva neispravna goriva i to dizel ”Euro 5” i bezolovni benzin ”BMB-959”.

"Kvalitet dizela nije bio u skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva i to u pogledu parametra ”tačke paljenja” čija vrijednost je iznosila manje od 40°C, a dozvoljena donja granična vrijednost mobra biti veća od 55°C. Kvalitet bezolovnog benzina nije ispunjavo uslove po pogledu parametra ”destilacija (kraj)” čija vrijednost je iznosila 239,7 a dozvoljena granična vrijednost za destilaciju (kraj) može biti maksimalno 210”, navedeno je u rješenju koje je sud objavio na svojoj veb stranici.

Manjak kvaliteta utvrđen je laboratorijskom analizom, nakon uzrokovanja goriva koje izvršeno 19. septembra 2022. godine, na pumpnoj stanici u Šarincima.

Pojašnjava se da je za svako gorivo firma kažnjena sa po 20.000 KM, a direktor po 5.000 KM. Kazne su objedinjene u jedinstvenu od 39.999 KM za pravno lice, te 9.999 KM odgovornom u pravnom licu.

U obrazloženju suda navodi se da je rješenje doneseno nakon što je ”Dujaković kompani” tražilo sudsko odlučivanje po prekršajnim nalozima Republičke uprave za inspekcijske poslove, da bi direktor pred sudom prihvatio odgovornost za izrečene prekršaje.

Pojašnjava se da okrivljenima nisu izrečene uslovne osude jer su počinili po dva prekršaja, odnosno prodavali dva neispravna goriva koja su građani koristili u svojim vozilima. Time su, kako navodi sud, građani bili uskrađeni da za novac koji su platili, koriste ispravna goriva.

”Tim postupkom okrivljeni su direktno ugrozili motore i druga vozila građana, jer notorna je činjenica da korištenje goriva neispravnog kvaliteta prouzrokuje oštećenja motora. U konkretnom slučaju građani su, po principu savjesnosti i poštenja, kupovali gorivo kod okrivljenih vjerujući da su ista zadovoljavajućeg kvaliteta i da ih sigurno mogu koristiti, međutim okrivljeni su prodavali goriva koja se nisu ni smjela prodavati građanima za korištenje”, navodi se u odluci suda.

Dodaje sa da okrivljeni nisu dokazali da su građanima eventualno vratili novac za neispravno gorivo ili da su ih obeštetili.

”Iz tih razloga okrivljeni se ne mogu blaže sankcionisati niti se istima može izreći uslovna osuda za počinjene prekršaje. Oni se na tržištu pojavljuju kao dobavljač i prodavac i moraju se kazniti za svoje propuste kako ubuduće ne bi činili slične ili iste prekršaje”, navodi se u rješenju Osnovnog suda u Prnjavoru.

Sud napominje da se ne može samo formalnim priznanjem prekršajne odgovornosti tražiti i dobiti blaža kazna ili uslovna osuda.

”Ukoliko bi sud tako postupio, u čemu bi se sastojala svrha kontrole inspekcijskih organa koji izdaju prekršajne naloge za počinjene prekršaje kada okrivljena lica pred sudom samo formalno priznaju prekršajnu odgovornost i tako dobiju blaže ili uslovno sankcionisanje, a da pri tome nisu učinili ništa po predmetnom slučaju već su samo pred sudom formalno priznali prekršajnu odgovornost”, navodi se u odluci.

Dodaje se da je prilikom kažnjavanja sud imao u vidu lične i porodične prilike okrivljenog, imovno stanje i činjenicu da je priznao prekršaj.

Kao otežavajuće okolnosti sud je cijenio to što su ”Dujaković kompani” i njen direktor ranije tri puta prekršajno kažnjavani što ih, kako navode, čini višestrukim recidivima u vršenju prekršaja.