Gradska uprava Trebinje u 2019. godini planira uvećati beneficije za pronatalitetnu politiku i porodicu uopšte, pa će za novosklopljene brakove u kojima je jedan partner stariji od 38 godina u ovoj godini izdvojiti 90.000 maraka.


Kada je projekat pokrenut, u 2017. godini ovakve benefite su ostvarila svega dva bračna para, ali se taj broj u prošloj godini popeo na 16 parova.
Za ovu će se godinu, ukoliko bude potrebno, izdvojiti i više od planiranih 90.000 KM.


"Za ove je parove bitno da su stalno naseljeni u Trebinju u posljednjih godinu dana, oboje ili jedan od supružnika, i da je jedno od njih starije od 38 godina, dok visinu primanja određuje njihov socijalni status, tako da, ako su nezaposleni, mogu ostvariti sredstva u visini od 12.000 maraka i to dobijaju u 18 jednakih rata", kaže Mirko Ćurić, v.d. gradonačelnika Trebinja.


Iako se ne može predvidjeti koliko će takvih parova biti u ovoj godini, on kaže da novca neće nedostajati, kao što neće nedostajati novca ni za subvencioniranje stanova za mlade bračne parove i pomoć za 142 učenika iz ruralnih područja, koliko ih dobija naknadu za ovu školsku godinu.

Kako saznajemo, 4. februara je zakazana javna licitacija za prodaju zemljišta, odnosno odabir investitora za gradnju zgrade za mlade bračne parove, pri čemu investitor ne može ponuditi cijenu stana višu od 1.250 maraka sa PDV-om po kvadratu, što je znatno povoljnija cijena od tržišne.


U Gradskoj upravi podsjećaju da su već odabrali banku koja će parovima obezbijediti povoljne kredite, napravljena je lista bračnih parova zainteresovanih za ovakvu kupovinu stana, tako da preostaje još pronaći investitora i sama gradnja.


"Mi smo u gradski budžet i ove školske godine uvrstili i djecu koja žive u ruralnom području, a takvih je 142, bez obzira na to da li su im roditelji zaposleni ili ne, s tim da oni sa zaposlenim roditeljima primaju po 50 maraka, oni kojim radi jedan od roditelja imaju po 75 maraka, dok oni čiji su roditelji nezaposleni dobijaju mjesečno po 125 maraka", pojasnio je Ćurić.


Kaže da se ovaj program nastavlja i u drugom polugodištu školske 2018/2019. godine, kao i program subvencioniranja gradske djece bez jednog ili oba roditelja i ove naknade dobijaju dok traje školska godina.


On podsjeća da su lokalne vlasti u 2016. godini započele nove pronatalitetne programe, najprije pomažući roditeljima s problemima steriliteta, ali i darovima za novorođenčad, tako da danas svako novorođeno dijete u Trebinju od lokalne uprave ima subvencije od 150 do 2.400 maraka pomoći, zavisno od socijalnog statusa porodice.


Izvor: Nezavisne novine