IMG_2064_resized_20230529_105043032.JPG (395 KB)

Istočna Hercegovina je jedna od najinteresantnijih karstnih područja na svijetu, a zahvaljujući inženjerskim zahvatima, na ovom području postignuti su izuzetni uspjesi u kontroli voda.

Ovo je istaknuto na jubilarnom, desetom međunarodnom skupu na temu „Karakterizacija i inženjering karstnih izdani“, koji je danas u Trebinju okupio 40 naučnika i renomiranih stručnjaka, kao i postdiplomce i studente iz 14 zemalja svijeta, među kojima i Amerike, Brazila i Perua.

„Ovo je područje Dinarida, svojevrsna postojbina nauke o karstu. Mnoge metode koje su na ovom prostoru korištene u posljednih 50, 60 godina se i danas primjenjuju svuda u svijetu. Provodimo brojna istraživanja zajedno sa Hidroelektranama na Trebišnjici, HE ‘Višegrad’ i HE ‘Dabar’ a za istraživanja koja su rađena za potrebe Gornjih i Donjih horizonata se može reći da su kamen temeljac inženjerske nauke o karstu u svijetu“, navodi prof. Saša Milanović, šef Međunarodnog kursa i Centra za hidrologiju Karsta pri Departmanu za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

Najveći resursi istočne Hercegovine su voda, sunce i kraška polja, koja su neiskorištena, kaže Duško Vujović, rukovodilac Sektora za proizvodnju i upravljanje vodama u Hidroelektranama na Trebišnjici.

„Za utvrđivanje nivoa i kretanja podzemnih voda na području regije do sada je izbušeno preko 400 kilometara bušotina, oko 15 kilometara prokopa za ispitivanje geologije i ponovo stepen neodređenosit nije definisan u potpunosti, usljed raznih klimatoloških, geoloških i tektonskih promjena.

Procjenjuje se da je iskorišteno oko 60 odsto potencijala na postojećim objektima, ali je izgrađenost sistema manje od jedne trećine Hercegovine“, pojašnjava Vujović, čija su uža specijalnost padavine, zavisnost padavina i proticaja te nivoa podzemnih voda.

U velikoj sali HET-a danas je svečanom akademijom obilježen značajan jubilej, 15 godina Centra za hidrologiju Karsta Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, a osnovni ciljevi njegovog djelovanja su organizovano istraživanje i dalja promocija hidrogeologije, a posebno hidrogeologije karsta u cijelom svijetu.

Svečanoj akademiji prisustvovao je i Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja i doktor tehničkih nauka u oblasti geologije, koji ističe da je istočna Hercegovina jedan od najtipičnijih karstnih regiona u svijetu.

„Ovaj prostor oblikuju specifične reljefne forme, a što je posebno važno, neobična cirkulacija vode. Karstne terene karakterište siromaštvo vode na površini, ali bogatstvo u unutrašnjosti krečnjačkih masa. Naši ljudi su, tokom vijekova, teško živjeli u takvim prirodnim okolnostima, ali su, zahvaljujući intenzivnim inženjerskim zahvatima nakon Drugog svjetskog rata, ovdje postignuti nevjerovatni uspjesi u kontroli tih voda, što je dobar primjer i u današnje vrijeme“, kazao je Banjak.

On je dodao da će naučnici i studenti iz čitavog svijeta, sa svih kontinenata, osim Australije u našem gradu biti u prilici da razmjenjuju iskustva i sa domaćim stručnjacima.

„To će unaprijediti naše mogućnosti upravljanja vodom na području Hercegovine, ali i promovisati Hercegovinu kao svojevrsnu školu karsta, koja će privlačiti naučnike iz čitavog svijeta“, ističe Banjak.

Petar Vujinović, asistent na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu navodi da je održavanje međunarodnog kursa o karstu u Trebinju od izuzetnog značaja ne samo za čitav region nego i svijet.

„Kao Hercegovcu, naročito mi je zadovoljstvo što sam tu, što imam priliku da radim i istražujem na ovom prostoru, da doprinesem da moj kraj bude poznat širom svijeta. Studenti će usvojiti nova saznanja o podzemnim vodama i hidrosistemu Trebišnjice, koja je najznačajnija za ekonomiju cijele regije“, kaže Vujinović.

Međunarodni kurs o karstu u našem gradu, koji organizuje Rudarsko- geološki fakultet u Beogradu, uz podršku Hidrolektrana na Trebišnjici, završava se u nedjelju, četvrtog juna.