IMG_4877_resized_20230703_112647105.JPG (313 KB)

U Trebinju je danas počela petodnevna ljetna škola o temi "Prilagođavanje na klimatske promjene sektora upravljanja vodama u poljoprivredi u BiH" koju organizuje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci u okviru projekta "Pametna voda".

Zlatan Kovačević, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci rekao je da je cilj škole da se iskustva od partnera iz Španije, Portugala, Italije, Banjaluke i Sarajeva na projektu “Pametno upravljanje vodom” prenesu studentima redovnih, master studija i doktorantima.

On je naveo da je cilj projekta da ukaže koliko i kad vode treba, koje sve manje ima zbog klimatskih promjena, da bi poljoprivredni prinosi bili stabilni i što veći, te dodao da je Poljoprivredni fakultet u Banjaluci prvi put koordinator tog projekta.

Kovačević je istakao da su klimatske promjene i globalno zagrijavanje rezultat ljudskih aktivnosti, što dovodi do smanjenja količina vode i zato se mora znati kako njome upravljati.

“To je posebno potrebno u poljoprivredi, koja je veliki potrošač vode i bez sistema za navodnjavanje zbog otopljavanja, poljoprivredna proizvodnja dolazi u probleme, što uzrokuje i poskupljenje hrane”, naveo je Kovačević.

On je dodao da je cilj ovog i sličnih projekata da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima, jer se zbog klimatskih promjena svake godine moraju pratiti usjevi i na vrijeme reagovati, navodeći da se već tri godine realizuje projekat u Laktašima i Sarajevu u vezi sa navodnjavanjem kukuruza.

Tereza Paso, profesor Univerziteta u Lisabonu, jednog od partnera na projektu,kaže da zbog suša imaju veliko iskustvo kada je riječ o potrebama biljaka za vodom i da je njihova uloga da prenesu ta znanja ostalima da bi se pripremili za klimatske promjene koje su evidentne poljednjih godina.

Ona je napomenula da mnoge kompanije i istraživači u Portugalu rade na uvođenju pametnih tehnologija za poboljšanje planiranja za navodnjavanje biljaka.

IMG_4870_resized_20230703_112619452.JPG (261 KB)

Enrike Gvajan, profesor nacionalnog istraživačkog instituta iz Saragose rekao je da je posebno na području Republike Srpske, ali i u BiH zadovoljavajuće upravljanje vodnim resursima i sistemima, dodajući da su različite potrebe za navodnjavanjem na raznim područjima.

On je naveo da radi i različite analize o korišćenju sistema za navodnjavanje da bi farmeri poboljšali navodnjavanje.

Danijela Suarež sa Univerziteta u Lisabonu rekla je da u okviru tog projekta radi doktorat u oblasti poređenja klime u Portugalu i BiH i da će svojim istraživanjima doprinijeti upravljanju vodnim resursima na tom području.

Realizacija prvog kooridnatorskog projekta koji finansira Evropska komisija kroz program Horizont 2020, pod nazivom „Promovisanje pametnog upravljanja vodom u poljoprivredi u Bosni i Hercegovine (SMARTWATER)“ počela je 1. januara 2021. godine i trajaće do 31. decembra 2023. godine.

Ovo je prvi koordinatorski projekat iz programa Horizont 2020 koji je dodijeljen visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, odnosno Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Partneri na ovom projektu su: Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije Bari iz Italije, Državna Agencija visokog Savjeta za naučna istraživanja Saragosa iz Španije, Univerzitet u Lisabonu iz Portugalije, SYSMAN projekti i servisi MSP Rim iz Italije i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.