U Trebinju je danas otvoren Prvi festival fizike na kome su predstavljeni eksperimenti iz skoro svih oblasti ove nauke - elektrodinamike, magnetizma, naizmjenične struje, akustike.Predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banjak otvarajući festival u Domu mladih je rekao da su mladi najjači resurs, a svi ostali resursi su nedovoljni ukoliko jedno društvo nema kvalitetan kadar.
"Ukoliko se nauka ne populariše, onda mladi ljudi neće ni pokušati da se njom bave. Fizika je praktično život, jer većina procesa na planeti su fizički procesi", naveo je Banjak, koji je bio i direktor trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić".
Banjak je dodao da će u zgradi osnovne škole u selu Zgonjevo biti formiran naučno-istraživački centar za mlade talente, koji će doprinijeti popularizaciji nauke.

Sajam je organizovalo novoosnovano Udruženje fizičara istočne Hercegovine, koje predvode profesori ovog predmeta Nenad Grković, Dobroslav Slijepčević, Ivica Petarčić i Maksim Mičeta.Sajam je organizovan bez klasičnih zadataka i formula, a Slijepčević je rekao da su željeli da pokažu da je fizika zanimljiva i sveobuhvatna nauka koja može da objasni sve prirodne procese koji "kopkaju" čovječanstvo.
"Fizika je sjajan predmet koji može da bude zanimljiv ako se pokaže i izvede na pravi način. Zato smo se i odlučili na praktične vježbe koje su dostupne širokoj populaciji, od sedam do 77 godina", naveo je Slijepčević, koji fiziku predaje u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić".
SRNA