grad-trebinje-studenti.jpg

Grad Trebinje poziva sve zainteresovane maturante i svršene srednjoškolce da iskažu svoj interes za besplatnu pripremnu nastavu za fakultet.

Uvažavajući činjenicu da je pandemija u velikoj mjeri otežala proces redovne nastave, tako i sam proces pripreme za upis željenih fakulteta odlučili smo da podržimo maturante i svršene srednjoškolce našeg Grada i damo im priliku za adekvatnu pripremu.

Uvažavajući sve mjere zdravstvne zaštite, planiramo organizovati besplatne pripremne časove iz odabranih predmeta.

Cilj ove nastave jeste priprema za polaganje prijemnog ispita, kao i obnavljanje znanja koja su neophodna za uspješno studiranje.

Pokrovitelj pripremne nastave je Grad Trebinje.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Grada i internet stranici Grada Trebinja.

Prijave dostaviti na jedan od sledećih načina: Lično-u prijemnu kancelariju „na protokolu“ Gradske uprave (popunjen prijavni obrazac u koverti na kojoj treba naznačiti „za pripremnu nastavu“- Odjeljenje za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje). Popunjen prijavni obrazac poslati na imejl [email protected]

Gradska uprava će nakon analize pristiglih prijava odabrati predmete i predavače, te u zavisnosti od epidemiološke situacije objaviti načine i uslove pohađanja pripremne nastave (rad u grupama, on-line pripremni časovi, obrada priručnika za prijemne ispite)

Minimalan broj prijavljenih po jednom predmetu je 5 maturanata ili svršenih srednjoškolaca- da bi mogli angažovati predavača.

Više o javnom pozivu na zvaničnoj stranici Grada Trebinja.