Ozvaničen je početak radova na drugoj fazi projekta izgradnje sistema za navodnjavanje na području Trebinja, kojim će savremeni irigacioni sistem dobiti područja Mrkonjića i Drijenjana u Popovom polju, Moska, Kremenog Dola, Gomiljana, te zubačkog platoa.


Aneks ugovora o izgradnji sistema za navodnjavanje na području Trebinja potpisan je u prošli četvrtak, a vrijedan je 4,8 miliona KM, koje će finansirati Svjetska banka sa 85% uz kontribuciju Grada Trebinja od 15% ukupnih sredstava.


Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kazao je da nastavak radova obuhvata izgradnju primarne i sekundarne mreže ukupne dužine 40 kilometara, te da je rok za završetak radova – kraj godine.


„Veoma važno da nastavimo započeto i da sve obradive površine pokrijemo sistemima za navodnjavanje. Kada završimo i ovu fazu radova procjena je da će oko 80% obradivih površina na području Trebinja biti pokriveno sistemima za navodnjavanje“, istakao je Ćurić.


Stefan Mitrović, direktor Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS napomenio je da je riječ o aneksu na ranije realizovani ugovor izgradnje vodosistema na području Trebinjskog i Petrovog polja vrijednosti 5,8 miliona KM.


„Prošle sedmice imali smo posjetu predstavnika Svjetske banke koji su dali podršku razvoju irigacija na području Hercegovine. Savremena poljoprivredna proizvodnja se ne može zamisliti bez irigacija i prinosi na ovim parcelama kada sistem bude u funkciji biće veći za 30 do 40 odsto“, istakao je Mitrović.


On je dodao da će realizacijom i aneksa ugovora ukupno oko 2.000 hektara na području Trebinja biti pokriveno savremenim sistemima za navodnjavanje.


Projekat su finansiranjem izgradnje sekundarne mreže podržale i Hidroeletrane na Trebišnjici, pa se ukupna investicija u irigacione sisteme pomenutih područja procjenjuje na 15 miliona KM.


Izvođač radova je konzorcijum „Buk promet -Herc gradnja“.


RT