F7148754-4E03-46E8-8F2A-46FF378A785F.jpeg
Provodeći planske i kontinuirane aktivnosti policijski službenici su u Trebinju 08. juna evidentirali i dokumentovali dva prekršaja po Zakonu o prizvodnji i prometu opojnih droga Republike Srpske kojom prilikom su ukupno oduzeli 30,7 gr. zeljaste biljne materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu.