Prethodna 2023. godina prema svim parametrima ostaće zlatnim slovima upisana u istoriji turizma Trebinja kao najbolja i najuspješnija od kada se mjeri turistički promet.

Naime, prema podacima kojima raspolaže naša ustanova tokom prošle godine u našem gradu je evidentirano 201.076 registrovanih noćenja turista, što predstavlja uvećanje od 11,45 % u odnosu na do sada rekordnu 2022. godinu.

Broj evidentiranih noćenja domaćih turista za 2023. godinu iznosi 64.377 ili oko 32% ukupno zabilježenih noćenja, dok broj registrovanih noćenja inostranih turista za 2023. godinu iznosi 136.699.718 ili oko 68% ukupno zabilježenih noćenja za 2023. godinu.

Najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Srbije sa oko 52%, Turske sa oko 19%, Crne Gore sa oko 6%, Grčke sa oko 4%, Kine sa oko 3% i Hrvatske sa oko 2% zabilježenih registrovanih inostranih noćenja.

Kao i prethodnih godina Trebinje su grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta, a tokom 2023. godine prostorije Turističkog informativnog centra posjetilo je 22.347 turista iz 73 zemlje svijeta. Najveći broj ovih posjeta zabilježili su turisti iz Srbije, Crne Gore, Rusije, Kine, Francuske, NJemačke, itd.

Turisti su najčešće posjećivali i obilazili bogato kulturno istorijsko nasljeđe iz različitih istorijskih perioda: manastire, crkve, spomenike, Stari Grad – Kastel (sa džamijama), Muzej Hercegovine, Perovića (Arslanagića) most. Takođe, vinski podrumi, ali i restorani i konobe sa nacionalnom kuhinjom iza sebe imaju veoma uspješnu godinu s obzirom na izuzetnu posjećenost svojih objekata od strane turista.

Rekordan broj posjeta zabilježen je u sportsko – turističkom kompleku „Grad sunca“, koji je i ove godine kroz dodatne sadržaje različitih najmjena, te organizaciom niza atraktivnih i veoma posjećenih manifestacija i dešavanja značajno doprinio obogaćivanju i proširenju turističke ponude, te ukupnom uvećanju broja posjeta i noćenja koji je zabilježen u Trebinju.

Statistički podaci, ali i direktne terenske informacije jasno ukazuju da se u različitim oblastima pružanja usluga u turizmu direktno ili indirektno u turistički promet uključilo više privrednih subjekata ili fizičkih lica koji su registrovali svoju djelatnost, te dali doprinos uvećanju stepena međusobne konkurencije, što je za posljedicu imalo poboljšanje i unapređenje nivoa i kvaliteta pruženih usluga turistima koji su posjetili Trebinje.

Svi pokazatelji jasno i nedvosmisleno govore u prilog tome da se turistička 2023. godina definitivno može okarakterisati kao najbolja i nauspješnija do sada. Oblast turizma u Trebinju kontinuirano ide uzlaznom putanjom sa značajnim procentima uvećanja obima turističkog prometa čime Trebinje spada u red brzo rastućih turističkih destinacija koja svojim rezultatima u velikoj mjeri doprinosi uvećanju ukupnog obima turističkog prometa koji se bilježi u Republici Srpskoj i BiH.