Poreska uprava Republike Srpske, područna jedinica Trebinje, pozvala je poreske obveznike da uplate porez na nepokretnosti za ovu godinu, kao i neplaćene obaveze iz prethodnih godina, da bi bio izbjegnut postupak prinudne naplate, plaćanje troškova i kamata, kao i stavljanje hipoteke na imovinu.


Pozvani su i vlasnici koji nisu prijavili nepokretnosti u fiskalni registar da to odmah učine, da bi izbjegli prekršajne sankcije, kao i zakonske kamate na neplaćene obaveze.


Iz ove uprave podsjećaju da grad Trebinje, u saradnji sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, preduzima aktivnosti u vezi sa provjerom prijavljenih nepokretnosti u Fiskalnom registru, radi sagledavanja činjeničnog stanja na terenu u odnosu na prijavljeno, u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnosti.

Svi poreski obveznici kod kojih je došlo do promjena nepokretnosti - izgrađen sprat, dogradnja ili bilo kakava promjena koja utiče na tržišnu vrijednost nepokretnosti, dužni su promjenu prijaviti Poreskoj upravi, podnošenjem izmijenjenog obrasca PFRN - Prijava za upis podataka u Fiskalni registar nepokretnosti.


Izvor: Srna