U Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje u toku je upis djece koja do sada nisu bila obuhvaćena nikakvim vidom predškolskog obrazovanja u godini pred polazak u školu.

Predškolski program u ovoj ustanovi biće realizovan od 1. marta do 31. maja, a upis djece traje do 7. februara.Ovim programom obuhvaćena su djeca rođena od 31. avgusta 2012. do 31. avgusta 2013. godine.

Prijave za upis djece popunjava stručna služba na osnovu Izvoda iz matične knjige rođenih za dijete koje se upisuje, a koji sadrži i jedinstveni matični broj roditelja.

Upis je svakim radnim danom od 08 do 12 časova u vrtiću u Bregovima.