Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske je u postupku petogodišnje revizije o proglašenju turističkog mjesta  donijela rješenje kojim se grad Trebinje na osnovu utvrđenih i ispunjenih kriterijuma proglašava turističkim mjestom, shodno Zakonu o turizmu Republike Srpske.

Komisija za proglašenje turističkog mjesta, imenovana rješenjem ministra trgovine i turizma, utvrdila je ispunjenost navedenih kriterijuma i to kako slijedi:

1. Obim turističkog prometa – kvantitativni kriterijumi – 24 boda.

2. Turistička infrastruktura – kvalitativni kriterijumi (turistička signalizacija, prirodna i kulturna baština, turistički proizvod…) – 119 bodova.

3. Turistička suprastruktura – kvalitativni kriterijumi (smještajni i ugostiteljski kapaciteti) – 77 bodova.

Ukupno: 220 bodova.

U odnosu na 170 bodova koje je Grad Trebinje imao 2018. godine, ostvaren je značajan pomak u broju prikupljenih bodova što je rezultat strateškog opredjeljenja Gradske uprave prema razvoju turizma kao jedne od tri noseće grane privrednog razvoja , uz energetiku i poljoprivredu.

Treba naglasiti da je značajno premašena i granica od minimalnih 85 bodova potrebnih za proglašenje jedne JLS turističkim mjestom, te da je to zasluga koliko gradske uprave i Turističke organizacije toliko i svih onih koji se bave turizmom, direktno ili indirektno.

Ovaj rezultat obavezuje svakog Trebinjca da i u budućnosti odgovorno pristupa razvoju turizma kao perspektivne grane privrede, ali i da dokažemo i pokažemo da je naš Grad ogledalo svih nas i da sve ljude dobre volje srdačno dočekamo i ispratimo uz želju da nas posjećuju češće i duže u budućnosti.