Trebinjski Dom penzionera ovoga ljeta trebalo bi da postane veliko gradilište. Zbog dotrajalosti unutrašnjih instalacija i eksterijera, predviđena je kompletna rekonstrukcija objekta.
Trebinje - Dom penzionera - Foto: RTRS
Finansiraće je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, kroz projekat raspuštanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja.
Poslije više od četerdeset godina od izgradnje i upotrebe u različite svrhe, materijali i instalacije su dotrajali. Kompletnu rekosntrukciju pretrpjeće više od šest hiljada kvadratnih metara krova, otvori, fasada, vodovodne, kanalizacione i mašinske instalacije.
"Siguran sam da će polovinom ljeta ovo biti gradilište. Poremećaja nekog komfora ili boravka korisnika neće biti, neće osjetiti vanrednu situaciju", rekao je direktor JU Dom penzionera Trebinje Rajko Ćapin.
Više od stotinu stanara, u Trebinje su stigli iz različitih dijelova Republike Srpske i Federacije BiH, Crne Gore i Hrvatske. U Domu su našli društvo i hobi.
Stručnim elaboratom, predviđeno je da Dom penzionera, koji je u nadležnosti Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu, dobije dodatne smještajne kapacitete i novu lepezu usluga. Novac je obezbijedila Centralno-evropska banka, a ukupna vrijednost radova, iznosiće oko dva miliona maraka.
"Finansiraće Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, u projektu CEB2, i sa te strane novac je u potpunosti obezbijeđen, a na nama je da sačekamo da radovi skoro krenu", dodao je Ćapin.
Smještaj u Domu penzionera, našlo je više od dvadeset lica, koja su u ingerenciji Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.


RTRS