Da bi proizvod dobio na vrijednosti, a potrošači bili sigurni u njegovu ispravnost, veoma je važno da proizvodi imaju dodatnu oznaku "GMO-fri", zaključeno je danas u Trebinju na seminaru o novousvojenim smjernicama za označavanje i kontrolu "GMO-fri" prehrambenih proizvoda u BiH.Sa seminara je poručeno da je cilj ovog skupa da informiše proizvođača i potrošača o značaju postojanja ove oznake na domaćim proizvodima.
Zamjenik direktora Agencije za bezbjednost hrane BiH Dragan Brenjo rekao je na seminaru da je BiH prva od 14 zemalja regiona koja je usvojila standarde za utvrđivanje proizvodnje i obilježavanje hrane proizvedene bez GMO-a i standarde za kontrolu genetički nemodifikovane proizvodnje zasnovane na riziku.
"Cilj ovog projekta je da potrošač, kada kupuje proizvode sa oznakom `GMO- fri`, može da bude siguran da su oni prošli dodatnu sertifikaciju i da ta hrana u bilo kojoj fazi nije bila u dodiru sa genetski modifikovanim organizmima", naveo je Brenjo.
On kaže da je za to najbolji primjer hrana animalnog porijekla.
"Imamo određene proizvode za koje ne znamo da li su životinje od kojih su napravljeni hranjene genetski modifikovanom hranom. To se prije svega odnosi na mlijeko i mliječne proizvode, i meso i mesne proizvode. Ako proizvođač sira želi da na njegovom proizvodu bude naznačena `GMO-fri" oznaka, onda se na licu mjesta mora provjeriti hrana i tehnološki proces proizvodnje, kako bi se utvrdilo da ne sadrži GMO, niti je u bilo kakvom dodiru sa tim organizmima", istakao je Branjo.
On je naglasio da trebinjska regija ima domaće, tradicionalne proizvode, sa posebnim svojstvima, koje treba kao takve da promoviše i plasira na tržište.

Direktor Područne privredne komore Trebinje Veselin Savić kaže da se na oznake gleda kao na način na koji "domaći proizvođači mogu da naprave dodatnu vrijednost svom proizvodu".
"Sada je trend proizvodnje zdrave hrane, bez prisutva GMO i takvi proizvodi imaju veću vrijednost", dodao je Savić.
Organizator seminara, kojem su prisustvovali hercegovački privrednici i predstavnici inspekcija, su Područna privredna komora Trebinje, Agencija za bezbjednost hrane BiH i njemački GIZ - Udruženje za međunarodnu saradnju.
SRNA