Proljeće je vrijeme sanacionih radova kako bi grad što uređeniji dočekao predstojeću turističku sezonu.


Prema riječima Bojana Čvora, v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, već započeti ili planirani radovi obuhvataju popravke javne rasvjete i saobraćajnih znakova, farbanje ograda, te sanacije udarnih rupa na saobraćajnicama i kamenih pločnika na trotoarima užeg gradskog jezgra.


Nosilac aktivnosti je Odjeljenje za stambeno komunalne poslove Grada Trebinja, u saradnji sa javnim ustanovama i preduzećima i savjetima mjesnih zajednica.


„Timovi na terenu popisuju udarne rupe na svim saobraćajnicama u gradu kako bi se mogao napraviti odgovarajući dinamički plan radova. Nadam se da će ovaj posao biti završen već ove sedmice i da se krene u sanacije. Sve radimo u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica – tako lakše dolazimo do informacija kakve probleme imamo na terenu, dobijamo detaljna obavještenja i ne preskačemo ništa. Nadamo se da ćemo taj posao brzo i okončati kako bi naše saobraćajnice bile spremne pred predstojeću sezonu“, ističe Čvoro za Radio Trebinje.


U saradnji sa javnim preduzećem „Radnik“ izvode se i popravke na saobraćajnoj signalizaciji, koja je, podsjeća Čvoro, dijelom stradala u nedavnom olujnom nevremenu.


„Takođe radili smo i sanacije javne rasvjete na saobraćajnicama – od hotela ‘Nar’ do kraja goričkog pravca imali smo intervencije na 60 rasvjetnih tijela i sad je sve stavljeno u funkciju. Osvijetlili smo i Perovića most koji je duže vremena bio u mraku. U narednim danima u saradnji sa mjesnim zajednicama počećemo sanacije rasvjete u svih mjesnim zajednicama“, napominje Čvoro.


Radnici JU „Ekologije i bezbjednost“ angažovani su i na farbanju ograda, kako bi uredne i zaštićene dočekale sezonu, a nakon one na potezu od Doma penzionera do Kamenog mosta, novi sjaj dobiće i ograde na južnoj gradskoj obilaznici.


Čvoro ističe da bi uskoro trebalo da počnu i sanacije kamenih pločnika na trotoarima Kamenog mosta i u centru grada, čije neravnine otežavaju kretanje pješacima i narušavaju izgled užeg gradskog jezgra.


IZVOR RT