Grad Trebinje zatražio je da se 4,2 miliona, koje potražuje od Bobar banke u stečaju, stavi u peti, umjesto u sedmi isplatni red kako bi imao veću šansu za povrat novca zarobljenog u toj banci.U Okružnom privrednom sudu u Bijeljini danas je održano pripremno i glavno ročište po tužbi Grada Trebinja protiv Bobar banke u stečaju, a ta lokalna zajednica odustala je od saslušanja svjedoka i ekonomskog vještačenja, predloživši da se uzmu u obzir samo materijalni dokazi.


Advokat Miloš Stevanović, kao konsultant Grada, rekao je nakon ročišta da su i tužilac i tuženi iznijeli stavove i da će presuda biti donesena 8. aprila.


“Nadam se da će spor biti presuđen u korist građana Trebinja. Grad je ta sredstva koristio za podršku preduzetnika. Suština parnice je u tome na koji način će se tretirati sredstva, da li kao sredstva kreditora koji je uložio novac u banku ili kao klasična deponentna sredstva, što je stav Pravobranilaštva koje zastupa Grad. Ukoliko bi to bio peti isplatni red, onda bi bila izvjesnija i naplata novca”, kaže Stevanović.

Dodaje da Grad ne može prihvatiti kvalifikaciju da je bio investitor u Bobar banci.


“Banka je mogla da emituje akcije, hartije od vrijednosti, te da eventualno Grad na takav način investira. Međutim, to nije bio slučaj, već su u pitanju klasična deponovana sredstva štednje”, ističe Stevanović.


Advokat Bobar banke Vladimir Milošević rekao je da je cijeli spor sveden na pravno pitanje i tumačenje.


“Ovo potraživanje priznao je stečajni upravnik, ali ga je kategorisao u sedmi isplatni red. Grad Trebinje traži da se potraživanje prebaci u peti isplatni red, da bi imao veće šanse za naplatu. Naš stav je da je u ovom slučaju, ipak, riječ o zajmovima, a ne o depozitnim poslovima, tako da insistiramo da ostane sedmi isplatni red. Smatram da je stečajni upravnik dobro izvršio kvalifikaciju”, istakao je Milošević.


Izvor: Capital