Skupština grada Trebinje usvojila je danas rebalans budžeta grada za ovu godinu u iznosu 28.751.000 KM, što je za 26,27 odsto ili za šest miliona KM više u odnosu na usvojeni budžet u decembru prošle godine.U budžet su uvrštena i kreditna sredstva u iznosu od 6.340.000 KM, koja će biti iskorištena za pokriće prošlogodišnjeg deficita od 2.529.000 KM, sudske presude od 1.628.000 i kapitalne investicije u iznosu 2.183.000 KM.
Rebalansom budžeta predviđene su kapitalne investicije u vrijednosti 6.252.820 KM.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Gordan Mišeljić istakao je da je rebalans investicioni, o čemu govori i znatno povećanje sredstava za kapitalne investicije u odnosu na prethodne godine.
Mišeljić je istakao da će smanjenja pojedinih grantova biti nadoknađena kroz novoosnovani Fond solidarnosti koji će, pored socijalnih davanja, obuhvatiti i kapitalne investicije, što će doprinijeti da Trebinje u ovoj godini postane veliko gradilište.
Odbornik SNSD-a Blagoje Šupić kaže da je kredit "plod rada" prethodne gradske vlasti, koja je ostavila milionski deficit.
"Ovim se pokušava u investicionom dijelu uraditi više projekata koji nisu urađeni tokom prethodne vlasti jer su tada sredstva trošena za tekuće rashode – posebno plate, a ne za investicije", dodao je Šupić.
Odbornik SNSD-a Milica Ijačić rekla je da nije tačna tvrdnja odbornika opozicije da je grant za invalide smanjen.
"On jeste smanjen u budžetu, ali se dotira kao i ostali grantovi iz Fonda solidarnosti", navela je Ijačićeva.

Šef poslaničkog kluba PDP-a Ljubiša Krunić istakao je da je rebalans budžeta ovoliki zbog kreditnog zaduženja koje je prekomjerno, neshvatljivo i nepotrebno.
On je naglasio da Klub odbornika PDP-a neće podržati ovakav rebalans.
Njegov partijski kolega Zoran Anđušić predložio je da budu izgrađene pješačka i biciklistička staza, posađeni drvoredi od takozvane Mandićeve zgrade do Dražin dola, te izgrađena kamena ograda kod Kamenog mosta, što nije usvojeno.
"Trend negativnog odnosa prema našim strateškim granama se nastavlja. U odnosnu na nacrt budžeta, još su više smanjena izdvajanja za kulturu, sport, poljoprivredu, socijalna davanja, vjerske objekte", rekao je Anđušić.
Odbornici su usvojili odluku da ugostitelji koji rade nakon radnog vremena i u tom periodu puštaju preglasnu muziku, budu kažnjeni kaznom od 400 do 600 KM.
SRNA