Trebinje je lokalna zajednica u Republici Srpskoj, u kojoj je pri kraju izgradnja najvećeg broja sistema za navodnjavanje. Ulaganja su višemilionska, a kada budu završeni, stvoriće se uslovi za navodnjavanja više od osamdeset odsto kompaktnih poljoprivrednih površina na području Trebinja.Građevinska sezona još traje. Do polovine naredne godine i sezone navodnjavanja, u funkciju bi trebalo da budu stavljeni sistemi za plato Zubaca, Trebinjsko polje, dio Popovog polja i područje Moska.

- Kada se sve ovi sistemi završe i puste u upotrebu u idućoj godini, Trebinje će biti jedina lokalna zajednica koja će imati preko osamdeset odsto pod navodnjavanjem kompaktnih obradivih površina - istakao je Duško Vujović, projektant sistema za navodnjavanje.

Milionska sredstva su udružili Ministarstvo poljoprivrede, Grad Trebinje i preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici. Sistema navodnjavanja Zavođa finansira se drugačije. Mještani zubačkih sela sistem navodnjavanja čekaju godinama. Tehničku vodu, do proljeća, trebalo bi da počne korisiti i Milan Vukašinović. Do sada je, za napajanje stoke, plaćao dovoz vode cisternama.

- Značiće nam dosta, ko bude mogao da radi i da navodnjavanja, ali, slabo, ljudi su napustili, ostali su đuturumi, ko će, ako se mladi ne okrenu - priča Milan Vukašinović iz sela Potkraj.

Od oko petsto hektara oranica na zubačkom platou, vlasnici su od suše otimali jedva pet-šest hektara.

- Sa navodnjavanjem će biti više, jer će ljudi imati veću računicu, do sada je bilo sve na rizik, kulture su zavisile od padavina - kaže Dušan Riđešić, predsjednik Udruženja korisnika vode "Zubci".

Svaki od sistema nezavisni su jedan od drugog i prilagođavani su zahtjevima terena. U Gomiljanima su poljoprivrednici navodnjavali vodom iz gradskog vodovoda.

- Mi smo je koristili, bez obzira na tu isplativost, a da li je bila isplativa, nije! I ne samo što nije bila isplativa, već ta voda nije bila dobra zbog učešća hlora - tvrdi Vaso Marić iz sela Gomiljani.

Napuštanje imanja i raseljavanje, stvarnost je u većini sela. Optimisti ipak kažu da efekti sistema neće izostati.

-Dobro đe biti kada dođe voda, da je ranije bilo, manje bi ljudi otišlo iz sela, sada ovdje nas nema puno, u svakom slučaju vrijedi kad god dođe - ističe Risto Pujo iz sela Gomiljani.

Stići će na proljeće, tvrdi projektant sistema. Preostalo je da se uradi sekundarna mreža.

- Kada se sve ovo završi, biće u upotrebi oko stotinu pedeset kilometara cjevovoda. Biće dvanaest pumpnih stanica snage preko hiljadu megavata, i rezervoari zapremine preko hiljadu petsto kubika - dodao je Duško Vujović, projektant sistema.

Vujović je potvrdio da sistemi ne bi trebalo da budu pušteni u upotrebu, prije nego što se uradi jedinstven pravilnik o korišćenju, definiše cijena vode i uslovi za priključenje na mrežu.