Zatvor.jpg

Banjalučki Okružni sud osudio je Vinka Đuragića, Želimira Rokvića i Dalibora Simića na po godinu i osam mjeseci, jer su od muškarca tražili 15.000 maraka za posao u "Elektroprenosu BiH".

Inače, Đuragić je u to vrijeme, 2021. godine, bio izvršni direktor u "Elektroprenosu BiH", Simić je radio kao monter, a Rokvić je bio zaposlen u Gradskoj upravi Banjaluka i svi optuženi u ovom slučaju su priznali krivicu.

Oni su podsjetimo, ranije sa Republičkim tužilaštvom zaključivali sporazume o priznanju krivice, ali ih je sudija odbijao zbog neadekvatnih kazni.

Ovaj put sudija Blagoja Dragosavljević je istakao da su kazne adekvatne i da će se njima ostvariti svrha kažnjavanja.

Kako je naveo, prilikom odmjeravanja kazni sud je kao olakšavajuće okolnosti imao u vidu priznanja, kajanje i neosuđivanost optuženih. Otežavajuća je težina krivičnog djela i pobude iz kojeg su ga počinili.

Sud smatra da u ovom slučaju nema mjesta za blaže kazne koje tražila odbrana jer se njima ne bi postigla svrha.

"Postoji percepcija da su ovakva krivična djela raširena pojava i blaže kazne ne bi mogle da utiču na optužene i druge da ih ne čine. Sud smatra da će izrečene kazne postići svrhu kažnjavanja i da se njima izrazi jasna društvena osuda", kazao je Dragosavljević.

Prema optužnici Đuragić, Simić i Rokvić su krivično djelo trgovina uticajem počinili nakon što je "Elektroprenos BiH" 12. oktobra 2021. godine objavio konkurs za zasnivanje radnog odnosa za više radnika.

Navodi se da se Đuragić nakon toga, kao službeno lice, sastao sa Rokvićem preko kojeg je za sebe zahtjevao nagradu da bi korištenje svog službenog položaja posredovao u zapošljavanju kandidata.

Kako se navodi, Rokviću je predao spisak sa imenima i prezimenima i brojevima telefona svih prijavljenih kandidata i podacima o radnim mjestima na koja su konkurisali, zahtijevajući za sebe 10.000 KM za kandidate sa visokom stručnom spremom i 8.000 KM za kandidate sa srednjom stručnom spremom.

Rokvićev zadatak je bio da kontaktira kandidate i pronađe one koji su voljni da plate kako bi ih Đuragić svojim uticajem "pogurao" da prođu na konkursu.

Rokvić je spisak predao Simiću, takođe kako bi ostvario kontakt s kandidatima i od njih zahtjevao novac za posredovanje u zapošljavanju.

Rokvić i Simić su podigli cifru na 13.000 KM i 15.000 KM.

Nabavili su mobilne telefone i pozvali Sašu R. sa spiska.

Simić je pozvao kandidata i zahtjevao 15.000 KM, kako bi posredovao da odgovorni u "Elektroprenosu BiH" donesu povoljnu odluku.

Kada je pristao, pozvao ga je Rokvić i naglasio mu da sve treba biti diskretno.