Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje potpisala je danas ugovore sa 22 nezaposlene osobe o pohađanju besplatnog kursa engleskog jezika.


Kurs engleskog jezika, u trajanju od tri mjeseca, realizuje Agencija za učenje stranih jezika „Cerovac“, u okviru projekta „Obuka kadrova u ugostiteljstvu i turizmu“ koji provodi Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizama Republike Srpske.

Polaznici kursa su nezaposlene osobe sa visokom stručnom spremom – diplomirani menadžeri hotelijerstva i turizma, a koji su odabrani u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje RS, filijala Trebinje.

„Glavni cilj projekta je unapređenje znanja i vještina polaznika kursa, a samim tim i podizanja kvaliteta usluga u oblasti turizma i hotelijerstva. Polaznici su izrazili zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom samog kursa, naglašavajući zahvalnost organizatorima na ovakvoj prilici da steknu nova znanja i unaprijede svoje poslovne vještine“, kažu u Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje.

Radio Trebinje