natasa-tucic.jpg (174 KB)

Do sada je stiglo više od 500 zahtjeva za legalizaciju objekata na području Trebinja izgrađenih do 2013. godine, a riječ je o stambenim ili stambeno-poslovnim objektima površine do 400 metara kvadratnih, izjavila je Srni načelnik gradskog Odjeljenja za prostorno uređenje Nataša Tučić.

Tučićeva je objasnila da se za objekte koji su izgrađeni do 2013. godine ne plaća renta ni troškovi uređenja građevinskog zemljišta.

Ona je navela da se utvrđuje legalnost i objekata koji su izgrađeni od 2014. do 2018. godine, te da ovakvi objekti podliježu plaćanju rente i troškova uređenja i to 20 odsto uvećanih u odnosu na trenutno važeću cijenu.

"Više od 500 predmeta je stiglo u Odjeljenje po osnovu legalizacije objekata, zato što su ljudi sad vidjeli šansu da legalizuju objekte koje su u periodu do 2013. godine praktično bespravno sagradili", rekla je Tučićeva.

Ona kaže da je potrebno ispoštovati niz koraka prilikom legalizacije objekata, te da nakon dostavljene dokumentacije, komisija izlazi na teren da utvrdi da li su dokumentacija i stanje na terenu usaglašeni, a nakon toga provjerava se i istinitost navoda koje su stranke dostavile.

Tučić je napomenula da je u toku izrada novog urbanističkog plana grada, te da je u vezi s tim objavljen javni poziv za dostavljanje prijedloga i ideja koje će razmotriti projektant.

"Sljedeća faza je utvrđivanje nacrta urbanističkog plana, koji će biti stavljen na javni uvid kako bi fizička i pravna lica mogli da daju primjedbe", rekla je Tučićeva.

Ona je dodala da će novi urbanistički plan važiti za narednih 15 godina, te da će u skladu sa širenjem grada, biti i promjena.