Turistička organizacija Grada Trebinja je u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Danilovgrad, a uz saglasnost i blagoslov Eparhija Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i Budimljansko-Nikšićke, realizovala projekat “Staza Svetog Vasilija Ostroškog”.


Primarna ideja je da se kroz objedinjavanje lokacija vezanih za život Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog kreira staza (put) koja će biti posebna turistička ponuda za individualne turiste, hodočasnike, konzumente vjerskog i religioznog turizma, ali i organizovane turističke grupne obilaske za organizatore putovanja, turističke agencije i tur-operatere.

Projektom su realizovane aktivnosti vezane za izradu i postavljanje četiri promotivne turističke info table na srpskom, enleskom i ruskom jeziku (lokacije manastiri Ostrog, Tvrdoš i Zavala, te Mrkonjići, mjesto rođenja Svetog Vasilija), te izrada i štampanje propratnog promotivnog matrijala (promotivni flajeri “Staza Svetog Vasilija” na srpskom, enleskom i ruskom jeziku), ali i kreiranje sadržaja usko vezanih za internet promociju ovog turističkog proizvoda (www.gotrebinje.com/staza-svetog-vasilija).

Na ovaj način će se, kako navode iz Turističke organizacije Grada Trebinja, dodatno afirmisati mjesto rođenja, življenja i služenja Bogu Svetog Vasilija Ostroškog.

Izvor: RT