Turistička organizacija Grada Trebinja zajedno sa Gradom Trebinjem i Agrarnim fondom Grada Trebinja uzela je učešće na „54. Međunarodnom sajmu turizma“ koji je u periodu od 30. novembra do 02. decembra održan u Novom Sadu.
Na sajmu je predstavljena kompletna turistička ponuda Trebinja, njeni nosioci, kao i privredni i poslovni subjekti koji se bave pružanjem turističkih usluga.

Nastup je realizovan u okviru sopstvenog atraktivno brendiranog, adekvatno pripremljenog i kompletno opremljenog promotivnog štanda površine 20 metara kvadratnih izložbenog prostora, na veoma pogodnoj lokaciji u hali Novosadskog sajma.
Čitavo vrijeme trajanja sajma vladao je zavidan nivo interesovanja za turističku ponudu Trebinja od strane posjetilaca, predstavnika turističke privrede, tur-operatera i turističkih agencija, ali i medijskih kuća što ne iznenađuje previše uzme li se u obzir rapidno rastući imidž Trebinja kao turističke destinacije na turističkom tržištu Regiona.

Uspostavljen je kontakt sa velikim brojem aktera sajma, napravljeni planovi i ugovoreni poslovi sa novim, te učvršćena i ojačana postojeća saradnja sa brojnim turističkim subjektima, pa se u skladu sa tim može očekivati da naredna turistička godina u odnosu na prethodne bude još uspješnija u smislu broja gostiju koji će posjetiti Trebinje.