U Albaniji je 2018. godine šest hiljada Iranaca, pripadnika mudžahedina, dobilo dozvolu za boravak.mudzahedini.jpg

Treću godinu za redom, prema broju zahtjeva i dobijenih dozvola za boravište u Albaniji, na prvom mjestu su iranski državljani – mudžahedini.

U toku prošle godine, 2.223 iranskih državljana apliciralo je za dozvolu boravka u Albaniji.

Prošle godine Albanija se suočila sa rapidnim rastom broja tražioca azila.

Oko 4.400 stranih državljana je podnijelo zahtev za azil, što je 14 puta više u poređenju sa 2017. godinom.

Tražioci azila u toj zemlji uglavnom dolaze iz Sirije, Pakistana i Iraka.